Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Spremembe Javnega razpisa za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa v letu 2016 - B/BL

Dvojna številka (27-28) - 2016 | Področje: Razpisi

 Objavljeno: Uradni list RS, Št. 47, Datum: 1. 7. 2016, Stran: 1604

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja spremembo Javnega razpisa za ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa v letu 2016 – B/BL objavljenega v Uradnem listu RS, št. 41 z dne 10. 6. 2016 (Ob-2352/16), v katerega se vključijo naslednje spremembe:

I. v 8. poglavju javnega razpisa »Finančni pogoji« se točka 6. po novem glasi:

»6. Vlagatelju je lahko po javnem razpisu odobren le en projekt za največ 1.000.000,00 EUR posojila oziroma vlagatelju, ustanovljenem:

Datum vpisa vlagatelja v sodni register

Maksimalna višina posojila v EUR

po 1. 7. 2015

75.000,00

po 1. 1. 2014

150.000,00

pred 1. 1. 2014

1.000.000,00

«

II. v 8. poglavju javnega razpisa »Finančni pogoji« se v točki 9 »Posojilni pogoji«, pod točka 9.1 »za namen B« po novem glasi:

»9.1 za namen B:

– obrestna mera Z elementi državnih pomoči:3-mes. EURIBOR + pribitek od 0,60 % do 1,70 %

– obrestna mera BREZ elementov državnih pomoči: ROM* + pribitek od 0,60 % do 0,80 %.

Višina

posojila

(v EUR)

Skupna

doba

vračanja

(moratorij +

odplačilna

doba)

Moratorij na

odplačevanje

glavnice

Vračanje

posojila in

obresti

 

Koeficient

razvitosti občine

 

OBRESTNA MERA

 

z elementi

državnih

pomoči

brez elementov

državnih

pomoči

Euribor

%

pribitka

letno

ROM

%

do vključno

30.000,00

7 let

1 leto

mesečno

do vključno 0,89

3-mesečni +

pribitek

0,60

*Referenčna

obrestna

mera za

izračun

državnih

pomoči +

pribitek

0,60

nad 30.000,00

do vključno

200.000,00

8 let

2 leti

mesečno

od vključno 0,90

do vključno 1,02

0,90

0,70

nad

200.000,00

do vključno

400.000,00

10 let

2 leti

mesečno

od vključno 1,03

do vključno 1,19

1,20

0,80

nad

400.000,00

do vključno

1.000.000,00

12 let

3 leti

mesečno

enak ali višji 1,20

1,70

«

III. v 8. poglavju javnega razpisa »Finančni pogoji« se v točki 9 »Posojilni pogoji«, pod točka 9.2 »za namen BL« po novem glasi:

»9.2 za namen BL:

– obrestna mera Z elementi državnih pomoči: 3-mes. EURIBOR + pribitek od 0,60 % do 1,20 %

– obrestna mera BREZ elementov državnih pomoči: ROM + pribitek od 0,10 % do 0,50 %.

Višina

posojila

(v EUR)

Skupna

doba

vračanja

(moratorij +

odplačilna

doba)

Moratorij na

odplačevanje

glavnice

Vračanje

posojila in

obresti

 

Koeficient

razvitosti občine

 

OBRESTNA MERA

 

z elementi

državnih

pomoči

brez elementov

državnih

pomoči

Euribor

%

pribitka

letno

ROM

%

do vključno

30.000,00

7 let

1 leto

mesečno

do vključno 0,89

3-mesečni +

pribitek

0,60

*Referenčna

obrestna

mera za

izračun

državnih

pomoči +

pribitek

0,10

nad 30.000,00

do vključno

200.000,00

8 let

2 leti

mesečno

od vključno 0,90

do vključno 1,02

0,80

0,20

nad

200.000,00

do vključno

400.000,00

10 let

2 leti

mesečno

od vključno 1,03

do vključno 1,19

1,00

0,30

nad

400.000,00

do vključno

1.000.000,00

12 let

3 leti

mesečno

enak ali višji 1,20

1,20

0,50

«

IV. v 15. poglavju javnega razpisa »Obvestilo o rezultatih obravnave vlog« se točka 2. po novem glasi:

»2. Na podlagi predloga komisije o izdaji odločb odloči direktor Sklada. V primeru dodelitev sredstev nad 500.000,00 EUR pa je potrebno pridobiti še soglasje Nadzornega sveta Sklada.«

V. V skladu s spremembami javnega razpisa je spremenjena tudi razpisna dokumentacija. Spremembe bodo objavljene tudi na spletni strani Sklada (www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi). Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.

Razpisnik: Slovenski regionalno razvojni sklad


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne


Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov