Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Projektni predlogi iščejo partnerje - 1. 7. 2016

Dvojna številka (27-28) - 2016 | Področje: B2B - ponudba : povpraševanje

2 0
Koristnost članka
2 oseb je članek označilo kot koristen.

Več aktualnih projektnih predlogov najdete na spletnem naslovu: www.een.si/ps/.

Podrobnejše informacije o navedenih projektnih predlogih, ki iščejo partnerje lahko dobite pri kontaktnih osebah navedenih spodaj.

ŠIFRA: RDFR20160530001

PROJEKT: Razvoj novega biološkega rešitve za rastlinsko pridelavo

Francosko podjetje, specializirano za razvoj bioloških rešitev za pridelavo rastlin pripravlja predlog projekta za naslednji Eurostars razpis. Namen projekta je razviti nov biološki izdelek, ki temelji na mikoriznih gobah in škodljivih rizobakterijah (DRB). Prijavitelj išče MSP, raziskovalne institucije in univerze s strokovnim znanjem na področju škodljivih rizobakterij za skupno projektno sodelovanje.

ŠIFRA: RDIT20160613001

PROJEKT: Italian company seeks partners to develop its project proposal for innovative waste management solutions

Italijansko podjetje, dejavno v komunikaciji in varnosti išče partnerje za razvoj projektnega predloga v okviru programa LIFE. Projekt je usmerjen v razvoj novih rešitev za upravljanje z odpadki, ki bodo sposobne izboljšati metode za zbiranje odpadkov kot tudi glede sledenja količinam in vrstam odpadkov na boljši način, vezano na končnega uporabnika. Podjetje  išče dodatne projektne partnerje v Grčiji in Sloveniji med IKT podjetji ter univerzami. Podjetja morajo biti kvalificirana v razvoju programskih rešitev za ravnanje z odpadki in po možnosti imeti izkušnje v programu LIFE. Podjetje bo v okviru projekta razvilo platformo z različnimi komponentami, kot so varnostni sistem, sistem upravljanja z odpadki, replikacija baze podatkov, »Backup« podatkov, mobilna aplikacija. Od univerze se pričakuje, da ima izkušnje na projektih ravnanja z odpadki in LIFE programa. Vloga univerze bo igrati vlogo »akademskega nadzornika« in bo odgovorna za pravni vidik glede skladnosti z evropsko direktivo. Obenem se išče tudi koordinator projekta med univerzami z dokazanimi izkušnjami (projekti, znanstvene reference) pri ravnanju z odpadki.

ŠIFRA: RDCZ20160622001

PROJEKT: A Czech high-tech SME is looking for a partner for a project aimed at developing intelligent robotic arm with integrated vision system

Češko visokotehnološko podjetje z 10 let izkušenj na področju računalniškega vida in inteligentnih sistemov ima ambicije za razvoj spretnega sistema manipulacije, to je inteligentno robotsko roko z integriranim sistemom vida, ki omogoča dvigovanje različnega nesortiranega materiala iz škatle. Podjetje pripravlja projektni predlog za program Eurostars (rok na 15/09/2016) in išče industrijskega partnerja - proizvajalca robotov.

ŠIFRA: RDUK20160610001

PROJEKT: SME photonics partner sought

Škotsko proizvodno podjetje za gorivne celice (MSP), ki deluje v sektorju proizvodnje električne energije je razvilo zelo inovativno in učinkovito rešitev za vgradnjo v (PEM) gorivne celice. Pomembna nova značilnost sistema ki bo razvita v okviru projekta Eurostars je sposobnost za povezovanje svetlobnega vira v jedro strukture gorivne celice. Prijavitelj išče izkušenega partnerja med MSP za pomoč pri raziskavah, projektiranju, gradnji in testiranju novih optičnih valovodnih sistemov.

ŠIFRA: RDDE20160622002

PROJEKT: Seeking manufacturing facilities and end-users from automotive and aerospace industries to complete the consortium and develop additive manufacturing process for high strength aluminium composites

Nemška univerza načrtuje prijavo projektnega predloga na temo: »Napredni koncepti materialov za inteligentne strukture materialov v razsutem stanju«. Namen projekta je razvoj proizvodnega procesa aditiva za visoko trdnost aluminijevih kompozitov. Za dopolnitev konzorcija iščejo podjetja s proizvodnimi zmogljivostmi za aditive in končne uporabnike v avtomobilski in letalski industriji, ki želijo zamenjati sedanje dele z lahkimi in kvalitetnimi materiali.

ŠIFRA: RDKR20160620002

PROJEKT: Partner sought for development of Parkinson disease diagnosis device

Korejsko MSP specializirano za razvoj in proizvodnjo diagnostičnih naprav išče partnerja za projekt Eurostars2. Projekt je namenjen razvoju naprave za diagnosticiranje Parkinsonove bolezni. Podjetje išče podjetja in raziskovalne ustanove, ki imajo strokovno znanje in izkušnje pri diagnosticiranju Parkinsonove bolezni.

ŠIFRA: RDKR20160620001

PROJEKT: Eurostars2: ICT developer sought for smart home project

Korejski inštitut za raziskave in razvoj, dejaven na področju nanotehnologije išče partnerja za projekt Eurostars2. Projekt je usmerjen v razvoj varnega in pametnega doma, ki temelji na nehlajenem infrardečem senzorju in kameri. Korejski inštitut bo pripravil senzor za projekt. Iščejo partnerja med MSP ali večjimi podjetji s področja IR senzorjev oz. IoT, ki bo razvil nov IoT sistem za pameten dom. Partner mora imeti izkušnje v snovanju in razvoju produktov na podlagi raziskav.

ŠIFRA: RDFR20160603001

PROJEKT: Mobile solutions to connect workers with their direct/remote environment

Francosko podjetje je specializirano v spletnem mobilnem povezovanju katerega koli gradbišča s svojimi delavci in z učinkovitim zbiranjem podatkov preko senzorjev/povezanih objektov, ki so na voljo za »back office«. Podjetje išče industrijske partnerje, pripravljene za razvoj in uvajanje digitalnih rešitev na gradbene in vzdrževalne lokacije, kot tudi za industrijske partnerje, ki so pripravljeni oblikovati inovativne povezane objekte z zmožnostmi zaznavanja, ki so namenjene gradbiščem.

ŠIFRA: RDUK20160616001

PROJEKT: Combating radicalisation and creating religious diversity in Europe

Britanska univerza pripravlja projektni predlog na temo verske raznolikosti, katerega namen je prispevati k boljšemu razumevanju in sobivanju različnih religij in ver v Evropi. Cilji so: a) izziv verske radikalizacije b) zagotoviti visoko kakovostno usposabljanje in sredstva c) nasloviti in izzvati vpliv negativnih medijev z zagotavljanjem orodij za uporabo predvsem za voditelje skupnosti. Univerza išče partnerje, ki imajo povezave z zadevnimi ministrstvi, ki imajo izkušnje z reševanjem vprašanj okoli svobode veroizpovedi in prepričanja. Iščejo mala in srednja podjetja, ki imajo izkušnje tehničnega razvoja - npr. z izdelavo kratkih filmov in prevzemajo odgovornost za razvoj tehnične plati glede animacije in filmskih produkcij. Prav tako iščejo specialiste za vprašanja v zvezi spolov, kot tudi povezave s šolami, ki imajo izkušnje s poskusnimi projekti: za pilotne učne vire v šolah po vsej Evropi. Namen je, da bi ugotovili, kako pritegniti otroke v versko pismenost/opismenjevanje. Iščejo tudi ponudnike usposabljanj v različnih organizacijah in ponudnike usposabljanj v šolah.

ŠIFRA: RDMK20160531001

PROJEKT: Looking for partners for project on control of the quality and the health condition on the grapevine on a solid basis

Makedonski kmetijski inštitut razvija projektni predlog za prijavo na tematiko »Trajnostna varnost preskrbe s hrano« in išče projektne partnerje z izkušnjami na področju znanosti sadilnega materiala vinske trte (brez virusov) in proizvodnje grozdja. Namen projekta je nadzor kakovosti in zdravstvenega stanja na vinski trti, na trdni podlagi, da se ustvari predpogoje, v katerih bo zdravje in kakovost preučevana na znanstveni ravni v laboratoriju, nato pa se bo implementirala v prakso. Inštitut išče raziskovalne institucije, univerze in MSP, ki imajo izkušnje pri raziskovalnih projektih. Partnerji morajo imeti izkušnje na področju proizvodnje sadilnega materiala vinske trte in proizvodnje grozdja, razmnoževanja klonov vinske trte. Iščejo tudi mala in srednje velika podjetja, ki se zanimajo za takšno proizvodnjo in lahko zagotovijo tehnično pomoč.

Univerza na Primorskem

Znanstveno-raziskovalno središče

Garibaldijeva 1, 6000 Koper

Kontaktna oseba: Sebastjan Rosa

Tel: (05) 663 77 13

E-pošta: sebastjan.rosa@zrs.upr.si

Institut »Jožef Stefan«

Center za prenos tehnologij in inovacij

Jamova 39, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba: France Podobnik

Tel: (01) 477 38 42

E-pošta: france.podobnik@ijs.si

Mariborska razvojna agencija

Enterprise Europe Network - Slovenija
Pobreška cesta 20, 2000 Maribor

Kontaktna oseba: Jolanda Damiš

Tel: (02) 333 13 07

E-pošta: jolanda.damis@mra.si

Gospodarska zbornica Slovenije

Dimičeva ulica 13, 1504 Ljubljana
Kontaktna oseba: Petra Arzenšek

Tel: (01) 589 81 56

E-pošta: petra.arzensek@gzs.si


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne
Sorodni članki

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov