Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Javni razpis za »Sofinanciranje individualnih predstavitev podjetij iz slovenske lesnopredelovalne industrije (dejavnost SKD C16 IN C31) na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016«

Številka 26-2016 | Področje: Razpisi

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 44, Datum: 24. 6. 2016, Stran: 1579

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov individualnih predstavitev podjetij iz slovenske lesno-predelovalne industrije (dejavnost SKD C16 in C31) na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016. Mednarodni sejem je sejem:

  • ki je vpisan v mednarodnem registru sejmov M+A ExpoDataBase: www.expodatabase.com ali v mednarodnem registru sejmov AUMA: www.auma.de in
  • ki ima vsaj 10 % delež tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci (kot tuji razstavljavci se po tem razpisu štejejo razstavljavci, ki niso iz države, v kateri je sejem organiziran. Upošteva se podatek, naveden v prilogi c. Obrazca št. 1: Prijava.

Izpolnjena morata biti oba navedena pogoja, tako, da mora biti sejem vpisan v eni izmed navedenih baz, hkrati pa mora imeti več kot 10 % delež tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci.

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov individualnih predstavitev podjetij iz slovenske lesno-predelovalne industrije (dejavnost SKD C16 in C31) na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016, podjetjem povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnost poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi partnerji in zvišati stopnjo internacionalizacije podjetij.

Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj 18 podjetij iz slovenske lesno-predelovalne industrije (dejavnost SKD C16 in C31) pri njihovih individualnih predstavitvah na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016.

Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so:

  • stroški najema razstavnega prostora za naveden mednarodni sejem v tujini,
  • stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora,
  • stroški tehničnih priključkov,
  • stroški upravljanja razstavnega prostora.

Stroški najema razstavnega prostora so stroški najemnine neopremljenega razstavnega prostora oziroma stroški najemnine razstavnega prostora s tipsko stojnico, kolikor organizator sejma to ponuja.

Stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora zajemajo stroške projektiranja, montaže in demontaže stojnice ter stroške transporta in zavarovanja razstavnih eksponatov.

Stroški tehničnih priključkov so stroški elektrike, vode in interneta.

Stroški upravljanja razstavnega prostora so stroški vpisa v katalog razstavljavcev ter stroški čiščenja stojnice.

Med upravičene stroške ne sodijo stroški dnevnic, stroški bivanja, potni stroški, stroški tiska, stroški nakupa in izdelave sejemske opreme ter davek na dodano vrednost (DDV).

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna skupna višina sredstev javnega razpisa znaša 150.000,00 EUR.

Razpisnik: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije - SPIRIT Slovenija

Rok: Javni razpis bo odprt do vključno 9. 9. 2016 do 13. ure.

Dodatne informacije: Vprašanja v zvezi z javnim razpisom se posredujejo izključno v elektronski obliki na naslov: tfknj.mftAtqjsjutmpwfojb/tj s pripisom »JR Sofinanciranje individualnih predstavitev podjetij iz slovenske lesno-predelovalne industrije (dejavnost SKD C16 in C31) na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016- vprašanje«. Vprašanja morajo na zgornji elektronski naslov prispeti najpozneje do vključno 5. 9. 2016. SPIRIT Slovenija, javna agencija ni dolžna posredovati odgovora, če iz elektronskega sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa. SPIRIT Slovenija, javna agencija bo na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si objavila odgovore na vprašanja v roku treh delovnih dni po prejemu vprašanja, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Odgovori na vprašanja so sestavni del javnega razpisa in razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si ali na naslovu SPIRIT Slovenija, javna agencija, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, vsak delovnik med 9. in 13. uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti na osnovi zahteve, podane na e-naslov: tfknj.mftAtqjsjutmpwfojb/tj, s pripisom »JR Sofinanciranje individualnih predstavitev podjetij iz slovenske lesno-predelovalne industrije (dejavnost SKD C16 in C31) na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2016 - razpisna dokumentacija«. SPIRIT Slovenija, javna agencija ni dolžna posredovati razpisne dokumentacije, če iz elektronskega sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne
Sorodni članki

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov