Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Evropska komisija s 337 milijoni za projekte varovanja okolja

Številka 22-2016 | Področje: Dodatek

Vir in informacije: STA, 20. 5. 2016, http://www.sta.si/

Evropska komisija je objavila letošnji razpis programa Life za projekte za varovanje okolja in reševanje posledic podnebnih sprememb. Skupna vrednost razpisa je 337,5 milijona evrov, od tega je skoraj 274 milijonov evrov namenjenih podprogramu za okolje in dobrih 63 milijonov evrov podprogramu za podnebne ukrepe.

Vsaj 55 odstotkov sredstev podprograma za okolje bo namenjenih projektom za ohranjanje narave in biotske raznovrstnosti.

Letošnji razpis prinaša nekaj novosti za tradicionalne projekte. Več je poudarka na trajnosti in ponovljivosti, pozornost je posvečena projektom, če gre za nadaljevanje predhodnega Life projekta ter sodelovanju z drugimi Life projekti.

Pri projektih s področja narave in biotske raznovrstnosti je več pozornosti namenjene evropski dodani vrednosti v smislu merljivih koristi vplivov in ohranjanja okolja. Za projekte s področja okolja in učinkovite rabe virov ter okoljskega upravljanja in informiranja pa je več poudarka na EU dodani vrednosti v smislu obsega vplivov na okolje, vključno z obvezno oddajo tabele kazalnikov uspešnosti Life.

V okviru podprograma za podnebne ukrepe razpis prinaša nove prednostne naloge. Za blaženje podnebnih sprememb bodo posebej podprti projekti, povezani z energetsko intenzivnimi industrijami, fluoriranimi toplogrednimi plini in rabo zemljišč, spremembami rabe zemljišč in gozdarstvom.

Za prilagajanje podnebnim spremembam prednostne naloge vključujejo čezmejno upravljanje poplav, čezmejno upravljanje obalnih območij, vključevanje prilagajanja v načrtovanje urbane rabe zemljišč, načrtovanje gradenj in upravljanje naravnih virov, gorska in otoška območja in trajnostno upravljanje z vodami. Projekti podnebnega upravljanja in informiranja bodo spodbujali krepitev zmogljivosti, na primer z usposabljanjem inštruktorjev.

EU v okviru programa Life financira številne projekte za ohranjanje okolja in narave. Sredstva so namenjena javnim in zasebnim pravnim osebam, ki so registrirana v EU.


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne


Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov