Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v lasti ISNS iz Izole v najem

Številka 19-2016 | Področje: Razpisi

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 32, Datum: 6. 5. 2016, Stran: 1048

Predmet javnega zbiranja: Predmet oddaje v najem z javnim zbiranjem ponudb je poslovni prostor “Caffe Manzioli”, ki se nahaja v pritličju Palače Manzioli, na naslovu: Manziolijev trg 5, 6310 Izola - Isola, v izmeri 102,20 m2 (izključna uporaba) in 16,10 m2 skupnih prostorov namenjenih sanitarijam in garderobam za zaposlene v souporabi z ISNS, za gostinsko dejavnost – dejavnost kavarne.

Predmet oddaje se odda v najem za določen čas, in sicer za obdobje 5. ih let od sklenitve pogodbe, z možnostjo podaljšanja do največ 10 let.

Poslovni prostor je v uporabi in ima uporabno dovoljenje. Poslovni prostor ima lastne električne, vodovodne in plinske priključke.

Izklicna (minimalna) mesečna najemnina je 1.300,00 EUR.

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe – samostojni podjetniki, ki imajo svoj sedež v Republiki Sloveniji ali drugi državi članici EU in EGP.

Fizična oseba, ki še ni registrirana kot samostojni podjetnik posameznik, mora ob prijavi na razpis zagotoviti, da bo izvajala dejavnost kot samostojni podjetnik posameznik oziroma podati izjavo, da bo izbrani ponudnik po prejemu sklepa o izbiri, v roku 15 dni, registriral ustrezno dejavnost.

Pravne in fizične osebe - samostojni podjetniki, ki imajo svoj sedež v drugi državi članici EU in EGP in ne morejo pridobiti takih listin, kot javni razpis zahteva od pravnih in fizičnih oseb – samostojnih podjetnikov, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, lahko predložijo listine od pristojnih organov in institucij v okviru pravne ureditve, ki po vsebini in namenu nadomeščajo listine, ki jih javni razpis zahteva od pravnih in fizičnih oseb - samostojnih podjetnikov, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.

Razpisnik: Italijanska samoupravna narodna skupnost - Izola

Rok: Rok za oddajo ponudb je 23. 5. 2016 (datum poštnega žiga).

Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati varščino v višini 6 izklicnih mesečnih najemnin.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih ur pri strokovni sodelavki Clio Diabaté, Tel: (05) 616-21-30.

Poslovni prostor si lahko ogledate dne 17. 5. 2016 ob 13. uri.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani ISNS: www.ilmandracchio.org. Zainteresirani ponudniki jo lahko v času uradnih ur dvignejo tudi v pisarni ISNS, Manziolijev trg 5, Izola.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne


Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov