Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Javno zbiranje ponudb za prodajo poslovnega objekta Steklena direkcija, Rudarska 6, Velenje

Številka 18-2016 | Področje: Razpisi

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 31, Datum: 29. 4. 2016, Stran: 1006

Predmet javnega zbiranja: Opis predmeta zbiranja ponudb: prodaja poslovnega objekta Steklena direkcija s pripadajočo opremo (pisarniško pohištvo) obsega zgradbo poslovnega objekta Steklena direkcija skupaj z vsem pripadajočim zemljiščem (neto tlorisna površina objekta v katastru stavb je 2.201,30 m2), 17 garažnih prostorov, 6 parkirnih mest zunaj in opremo. Steklena direkcija se prodaja prosto bremen (t. j. brez hipotek).

Poslovni objekt Steklena direkcija se nahaja v središču mesta Velenje, Rudarska 6. Pri oblikovanju te stavbe, ki je bila zgrajena leta 1959 ter celotno obnovljena z zunanjo ureditvijo leta 2004, je najbolj natančno v mestu Velenje upoštevanih vseh pet načel moderne arhitekture »mednarodnega sloga«, ki jih je postavil njen pionir Le Corbusier (ravna streha, horizontalno okno, konstrukcija na pilotih, svoboden tloris in svobodna kompozicija fasade). Nepremičnina leži na parcelnih številkah k.o.: 964-2532/0, v skupni površini 816 m2, in 964-2531/4, v skupni površini 686 m2.

Izhodiščna cena (orientacijska vrednost) znaša 1.200.000,00 EUR.

Davek od prodaje (DDV ali davek na promet nepremičnin) se obračuna v skladu z zakonodajo RS. Davek od prodaje (DDV ali davek na promet nepremičnin) in drugi stroški prenosa lastništva na predmetu prodaje bremenijo kupca. Plačilo celotne kupnine je pogoj za prenos lastništva.

Pogoji za sodelovanje: Na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizične in pravne osebe.

Razpisnik: Premogovnik Velenje d.d.

Rok: Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 30. 5. 2016, do 12. ure oziroma z možnostjo podaljšanja zaradi objektivnih razlogov na strani kupca.

Pogoj za sodelovanje na javnem zbiranju pisnih ponudb je plačana varščina za resnost ponudbe, ki znaša 50.000,00 EUR in se plača najkasneje do oddaje zavezujoče ponudbe.

Dodatne informacije: Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponudniki na e-naslovu: spcfsu/lp{bsAsmw/tj ali po telefonu: (03) 899-61-66.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Premogovnika Velenje d.d.: www.rlv.si/si/1466.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne


Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov