Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Zakaj in kako preoblikovati s.p. v d.o.o.?

Številka 41-2011 | Področje: Za mlade

Vir in informacije: http://www.finance.si/blog/32/942, 15.9.2011, Avtor: Sabina Dimnik, Data d.o.o.

Samostojni podjetniki posamezniki se v praksi največkrat odločijo za preoblikovanje iz s.p. v enoosebno družbo, d.o.o., predvsem zaradi davčnih obremenitev in osebne odgovornosti. Naslednji pomembni razlogi so morebitna širitev dejavnosti, namen prodaje dejavnosti ipd.

Vsekakor je priporočljivo, da pri dokončni odločitvi podjetniku svetujejo tudi računovodja, davčni in pravni strokovnjak, tisti, ki so seznanjeni s poslovanjem podjetja, situacijo ter razumejo podjetnikova pričakovanja.

Po sprejemu odločitve mora podjetnik vsaj 3 mesece pred nameravano priglasitvijo akta o preoblikovanju in registraciji novoustanovljene družbe z omejeno odgovornostjo objaviti (na primeren način) prenehanje svojega poslovanja kot s.p. in preoblikovanja v d.o.o., kar lahko stori pisno, preko sredstev javnega obveščanja ali pa z obvestilom v poslovnih prostih.

Nato je potrebno na določen, bilančni, presečni, dan sestaviti računovodske izkaze s priloženimi popisi:

  • osnovnih sredstev
  • zalog blaga, materiala

Na podlagi navedenega se ugotovi vrednost premoženja, ki bo podlaga tudi za pripravo akta o preoblikovanju, ki se vpiše v sodni register.

Skladno z veljavno zakonodajo bo novoustanovljena družba, kot pravni naslednik, prevzela vse terjatve in obveznosti od s.p., vendar pozor: fizična oseba odgovarja s svojim premoženjem še 5 let po preoblikovanju.

Po opravljenem preoblikovanju, po prejetem sklepu sodišča o vpisu družbe v sodni register je potrebno urediti še:

  • poslovni transakcijski račun (pri poslovni banki)
  • zavarovanje lastnika (ZZZS)
  • zaposlitve redno zaposlenih (ZZZS)
  • morebitna dovoljenja, licence ipd. (morajo glasiti na družbo in ne več na SP)
  • obvestilo partnerjem o spremembi

Davčne posledice

Dejansko jih ni! V predstavljenem primeru gre namreč za t.i. davčno nevtralno preoblikovanje, kar pomeni, da se vse davčne ugodnosti in pravice prenesejo na novoustanovljeno družbo. To pa ne bi bilo mogoče v primeru, da bi predhodno zaprli SP in odpirali novo družbo.

Stroški

Postopek preoblikovanja majhnega samostojnega podjetnika, ki nima veliko sredstev in premoženja, je relativno majhen strošek in sicer okoli 600€, med tem ko v primeru preoblikovanj večjih podjetnikov lahko cena naraste tudi do več tisoč evrov.


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne


Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov