Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Okoljski nasvet - Posebnosti na področju odpadne embalaže

Številka 20-2019 | Področje: Dodatek

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Vir in informacije: Glas gospodarstva plus, Marec - april 2019, www.gzs.si, Avtor: Antonija Božič Cerar, GZS - Služba za varstvo okolja

Kako zagotoviti predpisano ravnanje z odpadno embalažo, ki je nevarni odpadek?

Do 31. marca so morali letos prvič poročati o embalaži, ki so jo v preteklem letu dali v promet, vsi embalerji, pridobitelji blaga ter proizvajalci in pridobitelji embalaže, ne glede na količino embalaže, ki jo dajejo na trg. Ni presenetljivo, da se v povezavi s poročanjem pojavlja izredno veliko vprašanj, posebej v povezavi z embalažo, v kateri je embalirano nevarno blago.

Predpisanega ravnanja z odpadno embalažo ni treba zagotavljati, če letna količina embalaže ne presega 15.000 kg, vendar to ne velja za embalažo, v katero je embalirano nevarno blago. V primeru slednjega lahko zagotavljate zahtevano ravnanje z vključitvijo v eno od šestih obstoječih družb za ravnanje z odpadno embalažo ali s pridobitvijo potrdila o vpisu v evidenco individualnih sistemov ravnanja z odpadno embalažo, ki jo vodi Ministrstvo za okolje in prostor RS.

Nevarno blago je blago, ki je nevarna kemikalija ali nevarni proizvod v skladu z zakonom, ki ureja kemikalije, ali vsebuje te nevarne kemikalije ali nevarne proizvode.

Kaj se šteje za nevarno blago?

Nevarno blago je blago, ki je nevarna kemikalija ali nevarni proizvod v skladu z zakonom, ki ureja kemikalije, ali vsebuje te nevarne kemikalije ali nevarne proizvode.

Odpadna embalaža je nevarni odpadek, če ima embalažni material lastnosti nevarnih odpadkov, če vsebuje ostanek nevarnih snovi ali je onesnažen z nevarnimi snovmi in jo v skladu s seznamom odpadkov razvrščamo pod kodo 150110*.

Kdaj se šteje, da odpadna embalaže ne vsebuje ostankov nevarnega blaga oziroma ni onesnažena z njim?

Šteje se, da odpadna embalaža ne vsebuje ostankov nevarnega blaga oziroma ni onesnažena z njim, če:

  • je notranjost odpadne embalaže viskoznega nevarnega
  • blaga postrgana z lopatico ali s čopičem tako, da preostala količina tega blaga ni več uporabljiva;
  • je odpadna embalaža tekočega nevarnega blaga izpraznjena tako, da iz nje ne kaplja;
  • je odpadna embalaža trdnega nevarnega blaga izpraznjena tako, da se iz nje ne morejo več iztresti ostanki tega blaga ali
  • iz odpadne embalaže s potisnim plinom ne izhaja več potisni plin ali se v tej embalaži ne pretakajo ostanki nevarnega blaga.

Sledite posebnim navodilom proizvajalca o okolju varni izpraznitvi embalaže.

Kdo lahko prevzame odpadno embalažo, ki je nevarni odpadek?

Končni uporabnik mora odpadno embalažo, ki je nevarni odpadek:

  • oddati zbiralcu nevarnih odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja odpadke, če gre za odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek;
  • prepustiti izvajalcu javne službe v skladu s predpisom, ki ureja obvezno občinsko gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih odpadkov, če gre za odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek;
  • če je ravnanje z ostanki nevarnega blaga urejeno s posebnim predpisom, je treba zagotoviti ravnanje v skladu s tem predpisom.

Kakšna je razlika med prepuščanjem in oddajo odpadkov?

  • Prepuščanje odpadkov je oddaja odpadkov v nadaljnje ravnanje brez evidenčnega lista, kadar je to dovoljeno na podlagi posebnega predpisa, ki ureja ravnanje z določeno vrsto odpadkov.
  • Oddaja odpadkov je oddaja odpadkov v nadaljnje ravnanje z evidenčnim listom.

Glavni predpisi, s katerimi je urejeno ravnanje z embalažo:

- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur. l. RS, št. 84/2006, 106/2006, 110/2007, 67/2011, 68/2011, 18/2014, 57/2015, 103/2015, 2/2016, 35/2017, 68/2018)

- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (Ur. l. RS, št. 32/2006, 65/2006, 78/2008, 19/2010, 68/2017)

- Uredba o odpadkih (Ur. l. RS, št. 37/2015, 69/2015)

- Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Ur. l. RS, št.33/17 in 60/18)

Primer odpadne embalaže, za katero veljajo posebni predpisi:

- Uredba o ravnanju z odpadnimi fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo nevarne snovi (Ur. l. RS, št.119/2006)


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne
Sorodni članki

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov