Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Sprememba Javnega poziva 51FS-PO18 - Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije

Številka 20-2019 | Področje: Razpisi

1 0
Koristnost članka
1 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 30, Datum: 10. 5. 2019, Stran: 991

Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 - GZ, 21/18 - ZNOrg in 84/18 - ZIURKOE) in v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-1/2010-5, z dne 22. 4. 2010 (objavljeni na spletni strani: www.ekosklad.si/dokumenti/spp.pdf) Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja spremembo Javnega poziva 51FS-PO18 - Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije.

Javni poziv 51FS-PO18 Finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije (Uradni list RS, št. 65/18) se spremeni tako, kot sledi:

Besedilo 3. točke (»Vir in višina nepovratnih sredstev, stroškov subvencionirane obrestne mere in kredita «) se v drugem odstavku spremeni tako, da se glasi:

»Višina nepovratnih sredstev in stroškov subvencionirane obrestne mere znaša 5.000.000,00 EUR.«

Razpisnik: Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne
Sorodni članki

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov