Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Javni poziv delodajalcem za vključitev mladih iz občine Krško v počitniško delo 2019

Številka 16-2019 | Področje: Razpisi

Objavljeno: Občina Krško, 5. 4. 2019, www.krsko.si

Predmet javnega poziva: Predmet javnega poziva je zbiranje prijav podjetij in drugih organizacij iz območja občine Krško za vključitev mladih s statusom dijaka oziroma študenta, ki imajo stalno bivališče na območju občine Krško v počitniško delo.

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je omogočiti mladim z območja občine Krško pridobivanje delovnih izkušenj in navad ter spoznavanje deficitarnih poklicev, delodajalcem pa spoznavanje potencialnih prihodnjih kadrov.

Program se izvaja v skladu s cilji in ukrepi Lokalnega programa za mladino v občini Krško 2016 - 2019.

Počitniško delo se bo izvajalo v času poletnih počitnic 2019, od 15.6. do 30. 9. 2019  v obliki dela dijakov oz. študentov preko napotnic študentskega servisa.

Posamezen dijak/študent lahko na podlagi tega poziva opravi največ 160 ur dela. Delo bo plačano v višini 5 EUR bruto na uro (znesek na napotnici).

Nosilec izvedbe počitniškega dela je delodajalec, katerega prijava je sprejeta na podlagi tega javnega poziva, s katerim Občina Krško sklene pogodbo o izvedbi počitniškega dela mladih.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na javnem pozivu bo lahko uspešen delodajalec, ki bo izpolnjeval naslednje pogoje javnega povabila:

  • je pravna ali fizična oseba, vsaj 12 mesecev vpisana v Poslovni register Slovenije;
  • ima sedež oz. poslovno enoto na območju Občine Krško,
  • ima s pogodbo o zaposlitvi zaposleno vsaj eno osebo ali je samozaposlena oseba,
  • ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije,
  • ima poravnane vse davke in prispevke.

Več o pogojih najdete tukaj.

Razpisnik: Občina Krško

Rok: Rok za oddajo prijav je 13. 5. 2019.

Dodatne informacije: Dodatne informacije posreduje Bernardka Zorko, Tel: (07) 498 12 84, e-naslov: cfsobselb/{pslpAlstlp/tj (v času poslovnega časa).

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško: www.krsko.si, ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.

Več: Več o javnem pozivu najdete tukaj.


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne


Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov