Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Javni razpis za razvoj gospodarstva v Občini Gorje za leto 2019

Številka 16-2019 | Področje: Razpisi

Objavljeno: Občina Gorje, 15. 3. 2019, www.gorje.si

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za spodbujanje razvoja gospodarstva na območju občine Gorje. V letu 2019 bodo sredstva namenjena naslednjim ukrepom:

 • Ukrep 1: Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj,
 • Ukrep 2: Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja,
 • Ukrep 3: Spodbujanje izobraževanja, usposabljanja in promocije na področju podjetništva,
 • Ukrep 4: Spodbujanje sobodajalstva.

Namen razpisa:

 • spodbujanje naložb v gospodarstvo in s tem vzpostavitev boljših možnosti za gospodarski razvoj in povečanje konkurenčnih prednosti prijaviteljev,
 • spodbujanje odpiranja novih delovnih mest z zaposlovanjem novih delavcev ali samozaposlitvijo ter s tem prispevati k manjši brezposelnosti na območju občine Gorje,
 • spodbujanje podjetništva z vzpostavitvijo podpornega okolja, ki omogoča lažje razvijanje in ohranjevanje konkurenčnih prednosti prijaviteljev,
 • spodbujanje sobodajalstva in s tem razvoja turizma na območju občine Gorje.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci po tem javnem razpisu so:

 • samostojni podjetniki ter
 • mikro, male in srednje velike gospodarske družbe registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) s sedežem v občini Gorje.

Kot upravičenci za dodelitev finančne spodbude so lahko opredeljeni tudi drugi prejemniki sredstev (pravne osebe registrirane skladno z Zakonom o socialnem podjetništvu (ZSocP), fizične osebe, društva, zadruge, zavodi…), če so posebej navedeni v okviru posameznega ukrepa.

Več  o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna skupna višina sredstev znaša 10.000,00 €.

Okvirna višina sredstev po posameznih ukrepih:

 • Ukrep 1: Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj - 3.000,00 €,
 • Ukrep 2: Spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja - 3.000,00 €,
 • Ukrep 3: Spodbujanje izobraževanja, usposabljanja in promocije na področju podjetništva - 1.000,00 €,
 • Ukrep 4: Spodbujanje sobodajalstva - 3.000,00 €.

Razpisnik: Občina Gorje

Rok: Rok za oddajo vloge je 30. 8. 2019.

Dodatne informacije: Vse dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom dobijo zainteresirani na Občini Gorje, Kontaktna oseba: Monika Breznik, Tel: (04) 575 18 04, e-naslov: npojlb/csf{ojlAhpskf/tj.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v sprejemni pisarni Občine Gorje ter na spletni strani Občine Gorje: www.gorje.si.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne
Sorodni članki

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov