Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Javni razpis za spodbujanje naložb v gospodarstvu na območju, kjer živijo pripadniki avtohtone madžarske narodne skupnosti - ukrep 1 programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodne skupnosti 2017-2020 (JR PMSNS - ANS UKREP 1/1-2019)

Številka 16-2019 | Področje: Razpisi

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 24, Datum: 12. 4. 2019, Stran: 767

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo izkazovali zagotavljanje ciljev tega razpisa.

Upravičena območja, na katerih bo možno sofinanciranje izvajanja projektov, so:

Na narodno mešanih območjih z madžarsko narodno skupnostjo v naslednjih naseljih:

  • v Občini Dobrovnik: Dobrovnik/Dobronak in Žitkovci/Zsitkóc,
  • v Občini Hodoš: Hodoš/Hodos in Krplivnik/Kapornak,
  • v Občini Moravske Toplice: Motvarjevci/Szentlászló, Pordašinci/Kisfalu, Čikečka vas/Csekefa, Prosenjakovci/Pártosfalva, Središče/Szerdahely,
  • v Občini Lendava: Radmožanci/Radamos, Kamovci/Kámaháza, Genterovci/Göntérháza, Mostje/Hidvég, Banuta/Bánuta, Dolga vas/Hosszúfalu, Dolgovaške gorice/Hosszúfaluhegy, Lendavske gorice/Lendahegy, Lendava/Lendva, Dolnji Lakoš/Alsólakos, Gornji Lakoš/Felsölakos, Čentiba/Csente, Dolina/Völgyifalu, Pince/Pince, Pince marof/Pincemajor, Petišovci/Petesháza, Trimlini/Hármasmalom, Gaberje/Gyetryános, Kapca/Kapca, Kot/Kót in
  • v Občini Šalovci: Domanjševci/Domonkosfa.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičeni prijavitelji so So vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 12 mesecev registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah - ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09 - UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17).

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna razpoložljiva višina razpisanih nepovratnih sredstev v okviru tega razpisa za leto 2019 znaša 350.000,00 EUR.

Razpisnik: Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost

Rok: Rok za prispetje vloge je 13. 5. 2019.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani: www.muravidek.si in www.muravidek.re.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne
Sorodni članki

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov