Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Javno zbiranje ponudb za oddajo prodajnih mest v najem - Izola

Številka 15-2019 | Področje: Razpisi

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 22, Datum: 5. 4. 2019, Stran: 733

Predmet javnega zbiranja: Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so:

1. Prodajna mesta ob sprehajalni poti:

1A: Del zemljišča s parcelno št. 1112 k.o. Izola, v skupni izmeri do 25 m2, ki predstavlja javno površino na Velikem trgu, vključno s prodajnim kioskom v izmeri 7 m2 - dve prodajni mesti. Eno prodajno mesto z namenom prodaje izdelkov domače obrti (oljčno olje, unikatni spominki ipd.), drugo prodajno mesto za peko sladic.

Izklicna cena za najem posameznega prodajnega mesta za celotno obdobje najema je 3.600,00 EUR. Prodajni mesti se oddata za obdobje od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2021. (grafični prikaz lokacije je sestavni del razpisne dokumentacije)

1B: Del zemljišča s parcelno št. 1386/3 k.o. Izola v skupni izmeri do 25 m2, ki predstavlja javno površino, in sicer del sprehajalne poti ob morju, vključno s prodajnim kioskom v izmeri 7 m2, z namenom prodaje spominkov domače obrti (unikatni spominki) in umetne obrti (plažni artikli in razni spominki) - eno prodajno mesto.

Izklicna cena za celotno obdobje najema je 7.030,00 EUR. Prodajno mesto se odda za obdobje od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2021. (grafični prikaz lokacije je sestavni del razpisne dokumentacije)

2. Prodajno mesto na Lonki

Del zemljišča s parcelno št. 1288/1 k.o. Izola v skupni izmeri do 145 m2, in sicer 120 m2 z namenom oddaje notranje površine večnamenskega kioska v izmeri 10,70 m2 za izvajanje gostinske dejavnosti in zunanje površine v izmeri do 109,30 m2, namenjene postavitvi odprtega sezonskega gostinskega vrta ter 25 m2 z namenom oddaje notranje površine večnamenskega kioska v izmeri 6,70 m2 za izvajanje turistične rekreativne dejavnosti in zunanje površine v izmeri do 18,30 m2, namenjene postavitvi koles.

Izklicna cena letnega najema prodajnega mesta je 24.000,00 EUR. Prodajno mesto se v celoti odda za obdobje od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2024. Del prodajnega mesta za izvajanje turistično rekreacijske dejavnosti se lahko prične z oddajo 1. 5. 2019. Najemna pogodba se sklene v obliki notarskega zapisa. Stroške notarskega zapisa plača najemnik. (grafični prikaz lokacije je sestavni del razpisne dokumentacije)

3. Prodajna mesta na kopališču »Svetilnik«:

3A: Del zemljišča s parcelno št. 6 k.o. Izola, v izmeri do 10 m2, ki predstavlja javno površino na kopališču »Svetilnik«, za postavitev senčila odprtega tipa ali pagode - dve prodajni mesti. Eno prodajno mesto z namenom izvajanja masaž, drugo za umetniško storitveni program - poslikava telesa, lasni dodatki ipd.).

Izklicna cena za celotno obdobje najema je 1.200,00 EUR/prodajno mesto. Prodajni mesti se oddata za obdobje od 15. 6. 2019 do 15. 9. 2019. (grafični prikaz lokacije je sestavni del razpisne dokumentacije).

3B: Del zemljišča s parcelno št. 6 k.o. Izola v izmeri do 100 m2, ki predstavlja javno površino na kopališču »Svetilnik«, z namenom postavitve trampolina - eno prodajno mesto.

Izklicna cena za celotno obdobje najema je 1.200,00 EUR. Prodajno mesto se odda za obdobje od 15. 6. 2019 do 15. 9. 2019. (grafični prikaz lokacije je sestavni del razpisne dokumentacije).

3C: Del zemljišča s parcelno št. 4 k.o. Izola v izmeri do 25 m2, ki predstavlja javno površino, in sicer del sprehajalne poti ob morju pri kopališču »Svetilnik«, za postavitev enega prodajnega kioska, z namenom prodaje izdelkov domače in umetne obrti (spominki, drobno galanterijsko blago, plažni artikli) - eno prodajno mesto.

Izklicna cena za najem prodajnega mesta brez prodajne hišice za celotno obdobje najema je 5.625,00 EUR. Prodajno mesto se odda za obdobje od 1. 5. 2019 do 30. 4. 2021. (grafični prikaz lokacije je sestavni del razpisne dokumentacije)

Na prodajnih mestih ni dovoljena prodaja sladoleda. Namembnost je lahko tudi druga ponudba, ki predstavlja kvalitetno popestritev območja, vendar bodo imeli prednost tisti ponudniki, ki bodo ponujali navedeno ponudbo iz II. točke tega razpisa.

Za vsakega izmed posameznih predmetov oddaje se odda ponudba posebej, po določeni ceni in za izbrano obdobje.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na javni razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti.

Razpisnik: Občina Izola

Rok: Predlagatelji morajo ponudbo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje do 24. 4. 2019 (datum poštnega žiga).

Ponudnik mora v odprtem razpisnem roku vplačati varščino v višini 10 % izklicne najemnine.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v času uradnih ur po telefonu na številki: (05) 660-02-99 ali po e-pošti na: nbufkb/njlmbwdjdAj{pmb/tj.

Nepremičnine, ki so predmet oddaje, si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo ponudb dosegljiva na spletni strani Občine Izola: www.izola.si, zainteresirani ponudniki pa jo lahko v času uradnih ur prevzamejo tudi v sprejemni pisarni Občine Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola. Razpisna dokumentacija je brezplačna.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne


Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov