Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Sprememba Javnega razpisa »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij - Center za kreativnost 2019« (JR CzK 2019)

Številka 15-2019 | Področje: Razpisi

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 22, Datum: 5. 4. 2019, Stran: 641

Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, objavlja spremembo Javnega razpisa »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij - Center za kreativnost 2019« (JR CzK 2019), objavljen v Uradnem listu RS, št. 13/19 z dne 1. 3. 2019.

1. V javnem razpisu se spremeni:

- točka 3.1. Prijavitelji,

I. Sklop A1 Seme - Preveritev koncepta, v prvi alineji drugega odstavka se črta beseda »glavno«.

II. Sklop A2 Zagon - Kreativni start-up, v prvi alineji drugega odstavka se črta beseda »glavno«.

III. Sklop A3 - Kreativni povezovalnik

Zadnji odstavek za dvopičjem se spremeni tako, da se glasi:

»1. za podjetja ustanovljena pred letom 2019:

- bilanca stanja na dan 31. 12. 2017 in na dan 31. 12. 2018 oziroma

- izkaz poslovnega izida za leto 2017 in 2018,

2. za podjetja, ustanovljena v letu 2019, velja, da se zanje upoštevajo podatki na podlagi bilance stanja in izkaza poslovnega izida od dneva ustanovitve do zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge.«

- točka 10. Vsebina in priprava vloge na javni razpis; pod II. Prijavni obrazec v točki 10. se črtajo četrta, peta in šesta alineja.

- točka 19. Način in rok za predložitev vlog za dodelitev sredstev; v prvem stavku se spremeni rok za oddajo vlog in po novem glasi »6. 5. 2019«.

- točka 20. Datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora; v prvem stavku se spremeni datum odpiranja vlog in po novem glasi »14. 5. 2019«.

2. Vse ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.

Razpisnik: Ministrstvo za kulturo


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne
Sorodni članki

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov