Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Javni razpis za krepitev sodelovanja delodajalcev in socialnih partnerjev s srednjimi poklicnimi in višjimi strokovnimi šolami v izobraževalnem procesu v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019

Številka 13-2019 | Področje: Razpisi

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 17, Datum: 22. 3. 2019, Stran: 525

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake in vajence v srednjem poklicnem izobraževanju ter študente višjih strokovnih šol.

Javni razpis je vsebinsko razdeljen na dva sklopa:

  • Sklop A: sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju, ki so v šolskem letu 2018/2019 vpisani v 1. letnik ter vključeni v vajeniški sistem izobraževanja (v nadaljevanju: vajenci).
  • Sklop B: sofinanciranje izvedbe praktičnega usposabljanja oziroma izobraževanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju, ki imajo sklenjene individualne ali kolektivne učne pogodbe, in študente višjih strokovnih šol, ki imajo sklenjene pogodbe o praktičnem izobraževanju, in se v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019 izobražujejo v zadnjem letniku.

Namen razpisa: Namen je zagotovitev boljše usklajenosti in povezanosti sistema poklicnega izobraževanja s potrebami trga dela preko mehanizma spodbud delodajalcem za zagotavljanje učnih mest za vajence, dijake srednjega poklicnega izobraževanja in študente višjega strokovnega izobraževanja.

Cilj razpisa: Cilj javnega razpisa je uvajanje izobraževalnega sistema v srednje poklicne in višje strokovne šole, ki bo bolj prilagojen potrebam trga dela in bo zagotavljal lažji in hitrejši prehod mladih v zaposlitev. Preko nadaljevanja izvajanja uveljavljenih modelov ter vpeljave novih modelov poklicnega izobraževanja v šolah se bo krepilo sodelovanje delodajalcev in socialnih partnerjev v izobraževalnem procesu.

Ciljna skupina:

  • Ciljne skupine za sklop A so: vajenci, delodajalci, zbornice.
  • Ciljne skupine za sklop B so: dijaki srednjih poklicnih šol in študenti višjih strokovnih šol, delodajalci, šole.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša do 3.782.210,00 EUR.

Razpisnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

Rok: Rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev je od dneva objave v Uradnem listu RS do vključno 24. 4. 2019.

Dodatne informacije: Vprašanja se lahko pošljejo tudi na e-naslov: qveAtlmbe.lbesj/tj, vendar najkasneje do dne 15. 4. 2019. Odgovori na pogosta vprašanja bodo objavljeni na spletni strani sklada v petih delovnih dneh od prejema vprašanja.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je do poteka roka za oddajo vlog dostopna na spletnem naslovu sklada: www.sklad-kadri.si in v vložišču sklada, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, v času uradnih ur, in sicer v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, ob sredah pa tudi od 14. do 16. ure (kontaktna oseba: Aleksandra Šuster Močnik).

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne
Sorodni članki

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov