Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Kaj mora gostinec urediti po odprtju s.p.?

Številka 12-2019 | Področje: Dodatek

2 0
Koristnost članka
2 oseb je članek označilo kot koristen.

Vir in informacije: Zavod mladi podjetnik, 19. 3. 2019, http://mladipodjetnik.si/, Avtor: Alja Žagar

Ko podjetnik uredi vse potrebno za ustanovitev, oziroma vpis s.p. v register, se njegovo delo šele dobro začne. V članku je navedenih nekaj pomembnih podrobnosti, na katere podjetnik po odprtju s.p. ne sme pozabiti. Pogoji za opravljanje posamezne dejavnosti so vezani na vsako dejavnost posebej, v nadaljevanju pa je kot primer navedena gostilniška dejavnost.

Podjetnik lahko skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah prične opravljati dejavnost z dnem vpisa v Poslovni register Slovenije. Postopek vpisa podjetnika, vpisa sprememb podatkov in vpisa prenehanja opravljanja dejavnosti podjetnika vodi AJPES.

Svoj s.p. lahko podjetnik odpre sam, preko portala e-VEM, za kar potrebuje digitalno potrdilo. Postopek pa je mogoče izvesti tudi osebno, na eni od točk SPOT (e-VEM). Če podjetnik s.p. odpira na kateri izmed za to pooblaščenih točk, mu lahko na licu mesta hkrati uredijo tudi vpis v davčni register in prijavo v obvezna socialna zavarovanja.

Odprtje poslovnega računa

Po oddaji prijave za vpis v register bo podjetnik v nekaj dneh po izbranem datumu prijave prejel sklep o registraciji. S.p. je mogoče odpreti do enega meseca pred pričetkom delovanja, datum začetka delovanja torej izbere podjetnik sam in ni nujno datum, na katerega odda vlogo za odprtje.

Po prejemu sklepa o registraciji s.p. se bo moral podjetnik s sklepom odpraviti na izbrano banko, kjer bo odprl poslovni račun. Druga možnost, ki jo ima, je uporaba že obstoječega osebnega transakcijskega računa tudi za namene poslovanja. V tem primeru bo na svoji banki podjetnik račun vrste A (osebni) moral spremeniti v račun vrste T (poslovni). Že od leta 2015 pa se pri registraciji s.p. ne potrebuje več ločenega transakcijskega računa za opravljanje dejavnosti in se lahko za osebne in poslovne namene uporablja skupni račun.

Prijava v zavarovanja in davčni register

Podjetnik mora v 8 dneh po vpisu v register urediti prijavo v obvezna socialna zavarovanja. V primeru, da gre za popoldanski s.p., bo potrebna prijava v zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Najkasneje v 8 dneh po vpisu v register pa je potrebno oddati tudi obrazec, s katerim se pristojni davčni urad obvesti o izbranem sistemu vodenja poslovnih knjig (vpis v davčni register). Oboje lahko podjetnik uredi tudi hkrati z odprtjem s.p. na portalu e-VEM ali eni od točk SPOT.

Dovoljenja in pogoji za opravljanje dejavnosti

Pri številnih dejavnostih zakonodaja postavlja dodatne zahteve in pogoje, ki jih mora podjetnik izpolnjevati pred pričetkom opravljanja takšne dejavnosti. Dejavnost, za katero se zahteva opravljanje pogojev, se sicer lahko registrira, še preden podjetnik dejansko izpolnjuje pogoje za njeno opravljanje. Pomembno je, da so pogoji izpolnjeni, preden se dejavnost prične izvajati.

Primer: Dejavnosti gostiln

Gostilniška dejavnost je ena od dejavnosti, ki zahteva izpolnjevanje kar nekaj pogojev iz različnih področij. Gostilne so gostinski obrati, ki po naročilu nudijo ožji izbor toplih in hladnih jedi, napitke in pijače vseh vrst.

Objekt, njegove zunanje površine in primerno označevanje

Objekt v katerem se izvaja gostilniška dejavnost, mora imeti uporabno dovoljenje, ki se pridobi z oddajo vloge na pristojni Upravni enoti. Obrat mora imeti vidno označeno podjetje in sedež gostinca ter vrsto in ime obrata. Če gre za nastanitveni obrat, pa je potrebna tudi označba kategorije, v katero je obrat uvrščen. Vsi napisi morajo biti v Slovenščini, vhod v gostinski obrat in napis, pa morata biti v času nočnega obratovanja osvetljena.

Zunanje površine gostišča predstavljajo tisti del funkcionalnega zemljišča objekta ali dela objekta, v katerem je gostinski obrat in druge zunanje površine, ki so namenjene opravljanju gostinske dejavnosti na prostem. Zunanje površine morajo biti ustrezno urejene in primerno označene. Površine namenjene dostavi blaga in odvozu odpadkov morajo biti fizično in vidno ločene od zunanjih površin, ki so namenjene gostom in od drugih javnih površin. Potrebno je urediti tudi dostop do vhoda za goste in ustrezno parkirišče, če je gostišče dosegljivo z motornimi vozili. Gostišče mora imeti urejeno oskrbo s pitno vodo, odvajanje odplak, varstvo pred požarom, priključitev na električno omrežje ter zagotovljeno telefonsko povezavo z javnim telefonskim omrežjem.

Gostišče mora upoštevati tudi minimalne prostorske pogoje. Poskrbljeno mora biti za kuhinjo, gostilniško sobo s točilnim pultom, stranišče za goste, garderobo in stranišče za zaposlene, prostore za družabni program (če ima živo glasbo).

Obratovalni čas in označevanje cen

Obratovanje gostišča se določi samostojno, v skladu s poslovnimi interesi podjetnika. Poslovanje gostišča je zahtevano v njegovem rednem obratovalnem času, ki se določi tudi glede na vrsto gostinskega obrata in mora biti potrjen s strani občine. Razpored obratovalnega časa je potrebno prijaviti 15 dni pred začetkom obratovanja, pred začetkom novega koledarskega leta za naslednje leto (če pride do sprememb), oz. pred spremembo obratovalnega časa, na posebnem obrazcu. Razpored se objavi na vidnem mestu, ob vhodu v obrat.

Gostinec je dolžan svojim gostom vnaprej zagotoviti tudi cene svojih storitev. Slednje morajo biti izpisane čitljivo in gostom na razpolago v vseh prostorih, kjer se nudijo storitve.

Varnost živil

Gostinec lahko svojim gostom nudi le živila, ki ob predvideni uporabi ne predstavljajo nevarnosti za njihovo zdravje. Za zagotavljanje varnosti živil je potrebno zagotavljati njihovo sledljivost, vse do proizvajalcev. Pomembno pa je tudi pravilno označevanje živil in njihovo predstavljanje, na način, ki ne zavaja potrošnikov.

Alkohol in tobačni izdelki

Oseba, ki izvaja gostilniško dejavnost mora upoštevati določene omejitve prodaje tobačnih izdelkov in omejitve prodaje in ponujanja alkoholnih pijač. Tu je mišljena predvsem omejitev prodaje osebam mlajšim od 18 let, pa tudi omejitve glede časovnega okna prodaje alkoholnih izdelkov in prostorov, kjer je dopuščeno kajenje.

Za prodajo tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov je potrebno prej pridobiti dovoljenje za prodajo tovrstnih izdelkov. Dovoljenje se pridobi za vsak poslovni prostor v katerem se stalno, občasno ali začasno izdajajo računi za dobave tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov. Vlogo je mogoče oddati elektronsko preko portala SPOT, vloži pa jo s.p., ki prodaja tovrstne izdelke v poslovnem prostoru. Za pridobitev dovoljenja je potrebno plačati tudi upravno takso, v višini 18,10 evrov. Dovoljenje po pridobitvi velja 5 let od izdaje, z možnostjo podaljšanja.


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne
Sorodni članki

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov