Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjenje dejavnosti in razvoj v letu 2019 v občini Postojna

Številka 12-2019 | Področje: Razpisi

Objavljeno: Občina Postojna, 8. 3. 2019, www.postojna.si

Predmet razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov za materialne in nematerialne investicije. Za začetno investicijo se šteje investicija v opredmetena osnovna sredstva za ustanovitev novega obrata na območju Občine Postojna. Za investicijo v razširjenje dejavnosti se šteje investicija v opredmetena sredstva za razširitev oziroma razvoj obstoječega obrata v smislu bistvenih sprememb proizvoda ali proizvodnega procesa obstoječega obrata v Občini Postojna v predelovalni, storitveni ali razvojno – raziskovalni dejavnosti. Kot začetna investicija oziroma investicija v razširjanje dejavnosti in razvoj se ne šteje povečanje obstoječe proizvodnje izdelkov, ki jih upravičenec že proizvaja in povečanje obsega storitev, ki jih upravičenec že opravlja.

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij in spodbujanje njihove rasti ter spodbuditev povezovanja med raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami ter gospodarstvom.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana, kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki ter imajo na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega ter največ 20 zaposlenih ter letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev znaša 30.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Postojna

Rok: Javni razpis bo odprt do porabe sredstev, rezerviranih v proračunu Občine Postojna za leto 2019.

Datumi odpiranja prijav so naslednji:

  • prvo odpiranje dne 25. 4. 2019
  • drugo odpiranje dne 30. 5. 2019
  • tretje odpiranje dne 27. 6. 2019

Dodatne informacije: Občina Postojna, Kontaktna oseba: Tatjana Rolih, Tel: (05) 728 07 89 (vsak dan med 9. in 12. uro), e-naslov: ubukbob/spmjiAqptupkob/tj.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Postojna: www.postojna.si ali v sprejemni pisarni Občine Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna. Lahko se pošlje tudi po elektronski pošti.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne
Sorodni članki

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov