Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij v letu 2019 v občini Postojna

Številka 12-2019 | Področje: Razpisi

Objavljeno: Občina Postojna, 8. 3. 2019, www.postojna.si

Predmet razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje projektov inovasij. Sofinanciranje je namenjeno inovativnim podjetjem. Inovativno podjetje je podjetje, ki razvija nove proizvode, uvaja nove procese in storitve in se na inovativen način odziva na zahteve trgov.

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej, projektov v tržno uspešne produkte in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Cilji razpisa: Sredstva za projekte inovacij so namenjena sofinanciranju upravičenih stroškov za:

  • pridobitev patenta, zaščito blagovne znamke ali pridobitev patenta za krajšo dobo,
  • izdelavo prototipa,
  • raziskovalne projekte, ki so namenjeni razvoju novih produktov, storitev in postopkov za gospodarsko dejavnost.

Več

Pogoji za sodelovanje: Upravičenci do sredstev so podjetja, ki imajo sedež na območju občine in razpolagajo z vsaj deloma ustvarjeno novo tehnično rešitvijo oziroma želijo opraviti začetni razvoj, ki obsega pripravo raziskovalnih projektov, potrebnih da se preverijo tehnične ali druge lastnosti novih tehničnih rešitev predloga inovativnih rešitev.

Prijavitelj za delo na prijavljenem projektu lahko zaposli izumitelja novosti ali raziskovalce, ki izpolnjujejo pogoje določene s predpisi o raziskovalni dejavnosti. Za sofinanciranje upravičenih stroškov za pridobitev patenta, patenta za krajšo dobo, zaščito blagovne znamke in izdelavo prototipa se lahko prijavijo tudi fizične osebe s stalnim bivališčem na območju občine.

Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana, kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki ter imajo na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega ter največ 20 zaposlenih ter letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina sredstev znaša 10.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Postojna

Rok: Javni razpis bo odprt do porabe sredstev, rezerviranih v proračunu Občine Postojna za leto 2019.

Datumi odpiranja prijav so naslednji:

  • prvo odpiranje dne 2. 4. 2019
  • drugo odpiranje dne 30. 5. 2019
  • tretje odpiranje dne 27. 6. 2019

Dodatne informacije: Občina Postojna, Kontaktna oseba: Tatjana Rolih, Tel: (05) 728 07 89 (vsak dan med 9. in 12. uro), e-naslov: ubukbob/spmjiAqptupkob/tj.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Postojna: www.postojna.si ali v sprejemni pisarni Občine Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna. Lahko se pošlje tudi po elektronski pošti.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne
Sorodni članki

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov