Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

2. javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020

Številka 12-2019 | Področje: Razpisi

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 16, Datum: 15. 3. 2019, Stran: 464

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v gradnjo, rekonstrukcijo in pripravo gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 in zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017.

Cilj operacije: Cilj operacije je ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 in zaradi vetroloma med 11. in 13. decembrom 2017.

Predmet podpore:

  1. V skladu z 18. členom Uredbe, ki ureja žledolom, in 18. členom Uredbe, ki ureja vetrolom, je podpora iz tega javnega razpisa v okviru operacije Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, namenjena naložbam v gradnjo, rekonstrukcijo in pripravo gozdnih vlak, ki so potrebne za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma in zaradi vetroloma v skladu z načrtoma sanacij.
  2. Naložbe iz prejšnje točke se izvedejo v skladu z Načrtom sanacije gozdov, poškodovanih v žledolomu od 30. januarja do 10. februarja 2014 s spremembami in dopolnitvami v letu 2017 z dne 26. junija 2018 in Načrtom sanacije gozdov poškodovanih v vetrolomu od 11. do 13. decembra 2017 z dne 16. februarja 2018.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 1.410.000 EUR, od tega:

  • za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma (sklop A) skupno 610.000 EUR;
  • za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma (sklop B) skupno 800.000 EUR.

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge poteka od 8. aprila 2019 do datuma zaprtja javnega razpisa, objavljenega na spletni strani MKGP in na spletni strani Programa razvoja podeželja.

Dodatne informacije:

  • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), Dunajska 160, Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, Faks: (01) 478-92-06, e-naslov: blusqAhpw/tj,
  • INFO točke Zavoda za gozdove Slovenije,
  • INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne
Sorodni članki

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov