Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Kriteriji za odmero letnega dopusta v gostinstvu in turizmu

Številka 11-2019 | Področje: Predpisi

5 0
Koristnost članka
5 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: SPOT Svetovanje Primorsko-notranjska regija, Avtor: Alenka Volk Penko

V drugi polovici lanskega leta smo dobili novo Kolektivno pogodbo dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije, ki sta jo s strani predstavnikov delodajalcev podpisala Turistično gostinska zbornica Slovenije in Združenje delodajalcev Slovenije g. i. z., Sekcija za gostinstvo in turizem ter s strani predstavnika delojemalcev Sindikat delavcev gostinstva in turizma Slovenije. Objavljena je bila v Uradnem listu RS, št. 56/2018, dne 17. 8. 2018 in se uporablja od 1. 9. 2018 dalje.

Kolektivna pogodba velja za delodajalce v zasebnem sektorju, ki poslujejo na pridobiten način in kot glavno dejavnost opravljajo eno izmed taksativno navedenih dejavnosti iz 2. člena citirane pogodbe in sicer:

 • 55.100 - Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
 • 55.201 - Počitniški domovi in letovišča
 • 55.202 - Turistične kmetije s sobami
 • 155.203 - Oddajanje zasebnih sob gostom
 • 55.204 - Planinski domovi in mladinska prenočišča
 • 55.209 - Druge nastanitve za krajši čas
 • 55.300 - Dejavnost avtokampov, taborov
 • 55.900 - Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
 • 56.101 - Restavracije in gostilne
 • 56.102 - Okrepčevalnice in podobni obrati
 • 56.103 - Slaščičarne in kavarne
 • 56.104 - Začasni gostinski obrati
 • 56.105 - Turistične kmetije brez sob
 • 56.210 - Priložnostna priprava in dostava jedi
 • 56.290 - Druga oskrba z jedmi
 • 56.300 - Strežba pijač
 • 77.340 - Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
 • 79.110 - Dejavnost potovalnih agencij
 • 79.120 - Dejavnost organizatorjev potovanj
 • 79.900 - Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
 • 85.510 - Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
 • 86.220 - Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
 • 92.001 - Dejavnost igralnic
 • 92.002 - Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah
 • 93.110 - Obratovanje športnih objektov
 • 93.120 - Dejavnost športnih klubov
 • 93.130 - Obratovanje fitnes objektov
 • 93.190 - Druge športne dejavnosti
 • 93.210 - Dejavnost zabaviščnih parkov
 • 93.291 - Dejavnost marin
 • 93.292 - Dejavnost smučarskih centrov
 • 93.299 - Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.

Delavec ima v posameznem koledarskem letu pravico do minimalnega letnega dopusta, ki traja 4 tedne. Število dni je odvisno od tedenskega delovnega časa, in sicer:

 • če traja delovni teden 4 delovne dni, je minimalni dopust 16 delovnih dni,
 • če traja delovni teden 5 delovnih dni, je minimalni dopust 20 delovnih dni,
 • če traja delovni teden 6 delovnih dni, je minimalni dopust 24 delovnih dni.

Zasledujoč določilo 46. člena navedene kolektivne pogodbe, ki pravi, da delodajalec pri odmeri daljšega trajanja letnega dopusta, kot ga določa ZDR-1, upošteva stanje izpolnjenih kriterijev delavca na dan 1. januarja za tekoče koledarsko leto, za katero se odmerja letni dopust, se dodatne dni dopusta določi v skladu z 47. členom kolektivne pogodbe.

Delavec je upravičen do dodatnih dni dopusta na osnovi dosežene delovne dobe in sicer nad 5 do 10 let delovne dobe 1 dan, nad 10 do 20 let delovne dobe 2 dni in nad 20 let delovne dobe 3 dni. Pri tem se upošteva delovna doba pri zadnjem delodajalcu brez prekinitev. V slednjo pa se šteje tudi delovna doba pri delodajalcih, ki so pravni predniki zadnjega delodajalca in v primeru, ko gre za prenos dejavnosti v skladu z določbami ZDR-1, ki urejajo prenos dejavnosti. Do dodatnih treh delovnih dni so upravičeni tudi starejši delavci in sicer delavci starejši od 55 let, delavci, ki so mlajši od 18 let 7 dni, delavec invalid 3 dni (gre za delovne invalide, ki imajo ugotovljeno invalidnost z odločbo ZPIZ), delavec z najmanj 60% telesno okvaro 3 dni (razpolagati mora z ustrezno odločbo), delavec, ki neguje otroka s telesno ali duševno prizadetostjo 3 dni (razpolagati mora z ustrezno odločbo), delavec z otrokom, ki še ni dopolnil 15 let 1 dan. Delavec, ki je v preteklem koledarskem letu opravil 500 ur nočnega dela pri delodajalcu je upravičen do dodatnih dveh dni (šesta alineja 47. člena KP), v kolikor pa je v preteklem koledarskem letu opravil vsaj 1500 ur nočnega dela pri delodajalcu pa je upravičen do dodatnih treh dni (sedma alineja 47. člena KP). Dodatni dnevi po šesti in sedmi alineji se medsebojno izključujejo. Za delo v nočni izmeni se šteje delo, če delavec izpolni 75% ali več ur svoje redne delovne obveznosti med 22. in 7. uro naslednjega dne.

Delodajalec je dolžan obvestiti delavca o višini letnega dopusta najpozneje do 31.marca za tekoče koledarsko leto in sicer po klasični pošti, z osebno vročitvijo ali po elektronski pošti na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec.

Izjava, s katero bi se delavec odpovedal pravici do letnega dopusta je neveljavna, prav tako sporazum med delavcem in delodajalcem, s katerim bi se dogovorila o denarnem nadomestilu za neizkoriščen letni dopust. Slednji je veljaven le ob prenehanju delovnega razmerja.

Operacija je sofinancirana s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne
Sorodni članki

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov