Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Koledar poročanja za mesec marec 2019

Številka 10-2019 | Področje: Predpisi

6 0
Koristnost članka
6 oseb je članek označilo kot koristen.

Objavljeno: www.racunovodja.com, 26. 2. 2019, Avtor: mag. Katja Blatnik

Pregled datumov in obrazcev, ki jih v marcu 2019 ne smete zamuditi.

Do 11. 3.

 • Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za februar 2019
 • Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za februar 2019
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka, za februar 2019); obrazec se oddaja tudi za ODD

Do 15. 3.

 • Intrastat - Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za februar 2019
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjenih v mesecu februarju 2019
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin, za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu februarju 2019
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost (OPSVZ), za februar 2019, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 3. 2019
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače (OPSVL) za februar 2019, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 3. 2019
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike kmete, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, in osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje (OPSVD), za februar 2019, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 3. 2019
 • Obračun in plačilo požarne takse za februar 2019

Do 18. 3.

 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za februar 2019
 • Na dan izplačila dohodkov - obrazec REK-1 in i–REK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, za februar 2019; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni

Do 20. 3.

 • Plačilo pavšalnih prispevkov (prispevek za ZZ je 35,53 EUR, PIZ 33,90 EUR) in prispevkov za socialno varnost po OPSVZ/OPSVL
 • Obrazec SN11-T - Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini - transakcije za februar 2019
 • Obrazec SN22-T - Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji - transakcije za februar 2019
 • Obrazec KRD - Poročilo o poslovnih terjatvah/obveznostih in finančnih naložbah/obveznostih do nerezidentov za februar 2019
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za februar 2019
 • Obrazec DDV-O za februar 2019 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za februar 2019 (op. plačilo DDV je 29. 3.)

Do 21. 3.

 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 28. februarja; prvi dan vnosa je 14. 3.

Do 25. 3.

 • Skrajni rok za plačilo prispevkov in akontacije dohodnine, obračunane v REK-1

Do 29. 3.

 • Obrazec DDV-O - Obračun DDV za februar 2019
 • Obrazec PD-O - Poročilo o dobavah (76.a člen) za februar 2019
 • Obračun davka na finančne storitve za februar 2019

Do 31. 3.

 • Obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za februar 2019
 • Obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec februar 2019 - Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP, in o najvišji plači
 • Pisno obvestilo zaposlenim o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto (2019)
 • Sporočanje podatkov (ARSO) v zvezi z embalažo za embalerje, proizvajalce, pridobitelje blaga in pridobitelje embalaže, ki ni zavezanec za okoljske dajatve

Do 1. 4.

 • Sicer do 31. 3. - obrazec REK-1 in i - REK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v februarju 2019 izplačani samostojno
 • Sicer do 31. 3. - Poročila o prostovoljstvu za društva, nepridobitne organizacije, ki so vpisani v vpisnik prostovoljskih organizacij (AJPES)
 • Sicer do 31. 3. - Predložitev letnih poročil za gospodarske družbe, zadruge, samostojne podjetnike, društva in politične stranke
 • Sicer do 31. 3. - Predložitev Dohdej in DDPO

Opombe:

 1. Kako ravnati v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota, se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. Če rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.
 2. 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.
 3. Obračun DDV (Posebna ureditev Unije) - Mini VEM (EU-M1SS-DDV) - rok za predložitev obračuna se ne spremeni, če je ta datum na konec tedna ali praznik.


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne
Sorodni članki

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov