Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Javno zbiranje ponudb za oddajo v najem poslovnega prostora za opravljanje gostinskih storitev na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani

Številka 10-2019 | Področje: Razpisi

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 13, Datum: 1. 3. 2019, Stran: 386

Lastnik prostorov, ki se oddajo v najem, je Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: najemodajalec).

Predmet javnega zbiranja: Predmet oddaje v najem so prostori v skupni izmeri 53,6 m2 v stavbi na Kardeljevi ploščadi 17, 1000 Ljubljana, v kletnih prostorih med knjižnico in pedagoškim delom, katastrska občina 1736 - Brinje I, parcela št. 514/4.

V naravi navedeni prostori predstavljajo:

  • prostor za pripravo in deljenje hrane v izmeri 22 m2,
  • predprostor v izmeri 11,6 m2,
  • prostor na delu hodnika za postavitev miz v izmeri 20 m2.

Prostori se oddajajo izključno za namen izvajanja gostinske dejavnosti, prostori niso opremljeni, lokal je najemnik dolžan opremiti in usposobiti za obratovanje z lastnimi sredstvi.

Prostori so del stvarnega premoženja, ki je trenutno prosto uporabe.

Prostori se oddajo v najem po načelu videno - najeto.

Najnižja ponudbena cena - najemnina znaša 500,00 EUR (brez DDV) mesečno. Najemnina za mesec julij in avgust se ne plačuje.

V najemnino je všteta souporaba garažnega prostora za dostavo in dela hodnika, ki ga najemnik lahko uporablja za dostop do poslovnih ter toaletnih prostorov.

Najemna pogodba se sklene za določen čas dveh let z možnostjo podaljšanja.

Več

Razpisnik: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta

Rok: Rok za oddajo ponudb je 8. 3. 2019, do 10. ure.

V dokaz resnosti ponudbe mora ponudnik pred predložitvijo ponudbene dokumentacije vplačati varščino v višini 2.000,00 EUR.

Dodatne informacije: Kontaktna oseba za morebitna vprašanja je Alijana Lepšina, Tel: (01) 58-92-440, e-naslov: bmjkbob/mfqtjobAfg/voj.mk/tj.

Ogled prostorov je možen po predhodni najavi na e-naslov: bmjkbob/mfqtjobAfg/voj.mk/tj.

Razpisna dokumentacija: Javno zbiranje ponudb se objavi na spletni strani fakultete: www.ef.uni-lj.si/aktualni_razpisi, kjer je dostopna tudi predmetna razpisna dokumentacija.

Več: Več o javnem zbiranju ponudb najdete tukaj.


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne


Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov