Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Tako se bodo letos delila sredstva

Številka 08-2019 | Področje: Priložnosti doma

3 0
Koristnost članka
3 oseb je članek označilo kot koristen.

Vir in informacije: Glas gospodarstva, Februar 2019, www.gzs.si, Avtor: Barbara Perko

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je predstavilo seznam razpisov, ki so predvideni za objavo v letošnjem letu na petih področjih.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS bo tekom letošnjega leta objavilo več razpisov, na katerih bodo na voljo nepovratna sredstva. Nove razpise napovedujejo na področju podjetništva, internacionalizacije, regionalnega razvoja, turizma in lesarstva. Na razpolago bodo tudi povratna sredstva za področje regionalnega razvoja.

Področje podjetništva

Na področju podjetništva bodo objavljeni štirje razpisi. Marca je predvidena objava razpisa, s katerim želijo podpreti do največ 40 inovativnih start-upov v njihovi prvi razvojni fazi. V ta namen je predvidenih 2,16 milijona evrov. Dva milijona evrov bo na voljo tudi za digitalno transformacijo podjetij. Na omenjeni razpis, ki bo predvidoma objavljen marca, se lahko prijavijo vsa podjetja.

Prav tako marca naj bi bil objavljen tudi razpis Eurostars 2019-2023, s katerim želijo slovenska podjetja spodbuditi k tržno orientiranim raziskovalno-razvojnim projektom in k povezovanju v mednarodne konzorcije. Do sredstev so upravičena vsa podjetja, poseben poudarek pa je namenjen MSP.

Prek razpisa Eureka 2019-2023, ki bo predvidoma objavljen maja, namerava ministrstvo sofinancirati vsaj 10 upravičencev za izvedbo Eureka projektov, ki sodijo na prednostna področja uporabe iz S4. Na razpisu bo na voljo 4 milijone evrov.

Objavljena prva dva vavčerska poziva

 

Slovenski podjetniški sklad je konec januarja objavil prva dva vavčerska poziva. Gre za program novih spodbud malih vrednosti za MSP, ki jim bo omogočil bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih storitev, s pomočjo katerih bodo krepila svojo konkurenčnost in kompetence. Vavčer za certifikate kakovosti je namenjen dvigu kakovosti poslovanja ali izdelkov in storitev ter s tem povečanju konkurenčnosti podjetij. Na razpolago je 1,5 milijona evrov.

 

Vavčer za zaščito intelektualne lastnine je namenjen zaščiti intelektualne lastnine MSP. Namen vavčerja je pomagati MSP pri poslovanju na trgih, kjer vlada močna konkurenca. Vavčerji bodo na voljo za sofinanciranje postopkov pridobitve patentov, zaščite blagovnih znamk in modelov. Na razpolago je 1,5 milijona evrov.

 

Februarja bo predvidoma objavljen naslednji vavčer za pomoč pri internacionalizaciji.

 

Na razpolago 4,3 milijona povratnih sredstev

Ministrstvo bo ponudilo ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z veliko brezposelnostjo. Na razpolago bo 4,3 milijona evrov povratnih sredstev. Cilj je dvigniti konkurenčnost omenjenih območij.

 

Še več povratnih sredstev je na voljo na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada, Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja in spletni strani SID banke.

Področje internacionalizacije 

Za podporo delovanju že delujočih slovenskih poslovnih klubov v tujini pri izvajanju aktivnosti internacionalizacije bo na voljo 350.000 evrov na razpisu Poslovni klubi 2019. Nekaj manj kot 5 milijonov evrov bo na voljo za krepitev prepoznavnosti blagovnih znamk.

Obetajo se tudi sredstva za podporo digitalni transformaciji v podjetjih. V ta namen bo na razpisu, ki naj bi bil objavljen marca, na voljo 10 milijonov evrov.

Javna agencij SPIRIT Slovenija namerava podpreti 10 partnerstev, sestavljenih iz najmanj treh malih ali srednje velikih podjetij, ki bi sodelovala na področju izvoza na tuje trge. Predvidoma junija naj bi bil objavljen razpis, vreden 2,8 milijona evrov.

V tem sklopu bo razpisanih še nekaj več kot 12,2 milijona sredstev, od tega 2,1 milijona za izboljšanje konkurenčnosti podjetij prek procesnih izboljšav in spodbujanje prehoda v (S)Industrijo 4.0 ter 10,13 milijona evrov za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja.

Področje regionalnega razvoja

Ministrstvo bo z nepovratnimi sredstvi v višini 8 milijonov evrov podprlo 60 podjetij, ki poslujejo vsaj 1 leto in želijo obnoviti obstoječe turistične in gostinske objekte in pri tem poseči po ukrepih za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje porabe energije in snovi. Na voljo bodo tudi sredstva za obnovo trenutno nedelujočih, nefunkcionalnih in degradiranih turističnih objektov s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije. Za dvajset podjetij bo na razpolago 4 milijone evrov.

Predvidoma septembra bo objavljen razpis, s katerim želijo spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij na problemskih območjih (Pokolpje, HRT) z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih. Namen je izboljšati poslovanje, razvojne potenciale in konkurenčnost, za kar bo na voljo 2,5 milijona evrov.

Področje turizma

Na področju turizma se letos obetajo trije razpisi, v primeru, da bo na razpolago zadostna višina sredstev, pa bodo na ministrstvu objavili še četrtega. S prvim od treh načrtovanih razpisov s področja turizma želi ministrstvo spodbuditi tiste, ki opravljajo turistično dejavnost, da bi se številčneje odločali za vpeljavo trajnostnega koncepta poslovanja. Na razpisu za uvajanje okoljskih znakov za turistične nastanitve je na voljo 50.000 evrov.

Deležniki iz vodilnih destinacij se bodo lahko prijavili na razpis za dvig kompetenc in promocijo vodilnih turističnih destinacij, kjer bo razpisanih nekaj manj kot 4 milijone evrov. Še enkrat toliko pa je vreden razpis za spodbujanje MSP-jev na področju turizma v vzhodni kohezijski regiji.

V primeru, da bodo na razpolago sredstva, bo ministrstvo objavilo tudi razpis Integralni turistični produkti 2019, s katerim želijo spodbuditi podjetja k bolj inovativnemu pristopu pri oblikovanju, trženju in promociji produktov in storitev.

Področje lesarstva

Javni štipendijski sklad želi spodbuditi podjetja k izobraževanju o učinkovitih strategijah trženja in jih usposobiti za digitalizacijo. Cilj razpisa, ki je vreden 600 tisoč evrov, je usposobiti najmanj 1.000 zaposlenih prek različnih programov.

Objavljen bo tudi razpis za spodbujanje uvajanja ali povečanja proizvodnje polproizvodov. Razpisanih bo 10,5 milijona evrov.

Še se lahko prijavite

 

Trenutno je odprtih še osem razpisov za nepovratna in povratna sredstva, na katere se lahko prijavite. Dvanajst milijonov evrov povratnih sredstev je na voljo na razpisu Mikrokrediti 2019.

 

Roki za oddajo vlog so vsak četrtek v mesecu februarju, marcu, aprilu, maju, juniju, 4. in 11. julij, 22. in 29. avgust ter nato vsak četrtek v septembru, oktobru, novembru in decembru z zadnjim rokom 19. decembra 2019. Do 20. februarja so še možne prijave na 5,5 milijona vreden razpis, namenjen MSP, za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu. Na področju internacionalizacije sta še vedno odprta razpisa za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih in za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP.

 

Še vedno sta odprta tudi javna razpisa

 

Dopolnjevanje SME instrumenta - 1. faza in Dopolnjevanje SME instrumenta - faza 2. Rok za oddajo vlog za prvega se izteče 15. maja, rok za drugega pa 29. septembra. Na prvem je na voljo 490 tisoč evrov, na drugem pa 9,3 milijona evrov.

 

Rok za oddajo vlog za prijavo na razpis za spodbude za raziskovalno razvojne projekte (RRI v verigah in mrežah vrednosti TRL6-9) je 24. september 2019.


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne
Sorodni članki

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov