Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornji Grad v letu 2019

Številka 08-2019 | Področje: Razpisi

Objavljeno: Občina Gornji Grad, 4. 2. 2019, www.gornji-grad.si

Predmet razpisa: Predmet razpisa je dodeljevanje pomoči za področje malega gospodarstva in obrti iz sredstev proračuna Občine Gornji Grad za leto 2019. Pomoči se dodeljujejo po pravilu »de minimis« skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013.

Upravičeni nameni:

  • Ukrep 1: spodbujanje odpiranja novih delovnih mest,
  • Ukrep 2: prednostno spodbujanje samozaposlovanja,
  • Ukrep 3: spodbujanje investicij,
  • Ukrep 4: spodbujanje aktivnosti, ki so povezane s pridobitvijo nepovratnih sredstev iz EU skladov, - promocijske aktivnosti na področju malega gospodarstva.

Upravičeni stroški:

  • stroški, ki so povezani z novo zaposlitvijo,
  • stroški materialnih investicij (zemljišča, zgradbe, oprema, stroji…),
  • stroški nematerialnih investicij:

- stroški povezani s kandidaturo za pridobitev nepovratnih sredstev iz EU skladov,

- stroški nakupa in pridobitev patentov, licenc, izumov, tehničnih izboljšav, nepatentiranega tehničnega znanja, blagovnih znamk, stroški izdelave projektne dokumentacije, stroški izdelave investicijskih programov,…),

- strošek najetja sejemskega prostora in stroški ostalih promocijskih aktivnosti.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 40.000,00 EUR.

Razpisnik: Občina Gornji Grad

Rok: Rok za oddajo vlog je 8. 4. 2019, do 15.00 ure.

Dodatne informacije: Vse dodatne informacije dobite po tel. 03/839 18 50, ali po e-mailu: pcdjobAhpsokj.hsbe/tj.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Gornji Grad: www.gornji-grad.si ali pri občinski upravi Občine Gornji Grad, Attemsov trg 3, Gornji Grad, vsak delovni dan v času uradnih ur do izteka prijave na razpis.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne


Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov