Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Spodbude malih vrednosti za mikro, mala in srednje velika podjetja

Številka 06-2019 | Področje: Priložnosti doma

Vir in informacije: Gospodarska zbornica Slovenije, 25. 1. 2019, www.gzs.si

Slovenski podjetniški sklad je v Uradnem listu RS (št. 5/2019) objavil prva dva javna poziva za vavčerje:

- Stroški priprave na certificiranje (stroški zunanjega izvajalca)

- Stroški certificiranja za pridobitev oz. vzdrževanje certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov ter validacije okoljske izjave pridobljenih na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov (ISO, IATF, IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI, EMAS, ECOLABEL).

- Stroški priprave dokumentacije za prijavo in/ali vzdrževanja in/ali širjenja v tujino patenta, modela, znamke kar vključuje strošek zastopnika za pripravo dokumentacije z vsemi potrebnimi dejanji do registracije intelektualne lastnine.

- Stroški prijave in/ali vzdrževanja in/ali širjenja v tujino za patent, model, znamko pri UIL, tujih patentnih uradih ali evropskem patentnem uradu. Vključuje strošek uradne pristojbine za prijavo, registracijo, vzdrževanje, popolni preizkus (preveritev, če je izum nov, na inventivni ravni in industrijsko uporabljiv).
- Stroški prevoda prijave (če gre za širjenje v tujino oz. validacijo na posameznih uradih), ki je predmet vloge in za katero se bodo uveljavljali upravičeni stroški po tem javnem pozivu.

Javne pozive za vavčerje z drugimi različnimi vsebinami bo SPS objavljal postopoma. V februarju 2019 bodo predvidoma objavljeni vavčerji za pomoč pri internacionalizaciji.

Podjetja lahko na podlagi dokazil o plačanih upravičenih stroških iz posameznega odobrenega vavčerja pridobite sofinanciranje v višini do največ 60 %. Najvišja vrednost, ki jo lahko pridobite za posamezni vavčer, bo manjša od 10.000 EUR. Skupna višina vavčerjev, ki jih MSP lahko koristi, znaša največ 30.000 EUR na leto.

Na pozive se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja in zadruge, ki:

  • imajo sedež v Republiki Sloveniji, 
  • se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo
  • so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge
  • imajo na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega
  • niso v težavah (imajo poravnane finančne obveznosti, niso v postopkih prisilne poravnave, stečajnih postopkih itd.)

Upravičeni stroški za vsa vsebinska področja vavčerjev (vključno z že objavljenima vavčerjema) so od 1. 1. 2019 dalje.


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne
Sorodni članki

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov