Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

Javni razpis za zbiranje pisnih ponudb za oddajo v najem gostinskega lokala Bar Mandrač - Koper

Številka 01-2019 | Področje: Razpisi

Objavljeno: Mestna občina Koper, 24. 12. 2018, www.koper.si

Predmet razpisa: Predmet najema so poslovni prostori gostinskega lokala Bar Mandrač na Jurčičevi 2, 6000 Koper, ki se nahaja v pritličju stavbe št. 244, na parceli št. 387/46, k.o. 2606 Semedela, v približni izmeri 124,00 m², ki v naravi predstavlja gostinski prostor z zunanjo letno teraso, skladišče za gostinsko blago in sanitarije.

Gostinski lokal se oddaja v najem v stanju, v kakršnem je, z možnostjo investiranja izbranega ponudnika vanj skladno z določbami iz razpisnih pogojev. Soglasje za morebitno prenovo predmetnega poslovnega prostora bo izdala KS Koper - Semedela oz. bo to vključeno v samo pogodbo o najemu. Stroške urejanja dokumentacije glede investicije vanj plača izbrani najemnik. Na podlagi  navedenega ima izbrani ponudnik za čas najema do največ 6 mesecev in ko prenovitvena oziroma investicijska dela trajajo, pravico uveljavljati 30% znižanje najemnine po citiranem sklepu.

Ponudnik mora imeti poravnane vse obveznosti iz naslova morebitnega najemnega razmerja kateregakoli poslovnega prostora v lasti Mestne občine Koper in nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter mora imeti poravnane davke in prispevke.

Izklicna višina mesečne najemnine gostinskega lokala znaša 900,00 EUR. K ceni se ne obračunava DDV skladno z ZDDV-1, razen če pride do spremembe zakona.

Energetska izkaznica objekta ima številko 2015-98-80-14457 in je bila izdana dne 25.3.2015.

Več

Razpisnik: Mestna občina Koper

Rok: Rok za oddajo vlog je do zaključka javnega razpisa do 18. 1. 2019, do 17. ure.

Dodatne informacije: Interesenti se lahko seznanijo s podrobnejšimi pogoji in drugimi pomembnimi podatki o gostinskem lokalu vse do izteka roka za oddajo ponudbe na KS Koper – Semedela, osebno pri predsedniku KS (Marko Štrkalj), preko e-naslova: lt/tfnfefmbAtjpm/ofu ali po telefonu: 031-742-284. Ogled prostorov je možen na podlagi predhodnega dogovora.

Razpisna dokumentacija: Razpisno dokumentacijo za prijavo na razpis lahko dobite v času trajanja razpisa, in sicer vsako sredo od 16. do 18. ure v KS Koper - Semedela (I. nadstropje) in vsak dan po predhodnem dogovoru s predsednikom KS Koper - Semedela, sicer pa je dokumentacija objavljena na spletni strani MOK.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne


Nazaj

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov