Prijavite se na brezplačni tedenski informativni bilten.

Pridružite se 40.000 zadovoljnim prejemnikom e-priročnika.

Prijavi se Priporoči vsebino prijatelju

Moj spletni priročnik

10. javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018

Številka 01-2019 | Področje: Razpisi

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 84, Datum: 28. 12. 2018, Stran: 2530

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev iz prvega odstavka 5. člena Uredbe, ki so podrobneje opredeljene v 1. točki 2. poglavja tega javnega razpisa.

Predmet podpore so individualne in kolektivne naložbe kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov.

Predmet podpore so naslednje vrste naložb:

  • ureditev hlevov in drugih gospodarskih poslopij,
  • ureditev greznic in čistilnih naprav,
  • gradnja objektov za skladiščenje živinskih gnojil,
  • nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,
  • zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil in gradnja kompostarn.

Več

Pogoji za sodelovanje: Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 8.100.000 EUR. Od tega:

  • 500.000 EUR za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A),
  • 4.600.000 EUR za naložbe fizičnih oseb, razen samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, ali za skupino kmetov iz 3. točke sedmega odstavka 6. člena Uredbe (sklop B) ter
  • 3.000.000 EUR za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C).

Razpisnik: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Rok: Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 21. januarja 2019 do vključno 24. aprila 2019, do 24. ure.

Dodatne informacije:

  • INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Tel: (01) 580-77-92, Faks: (01) 478-92-06, e-naslov: blusqAhpw/tj,
  • INFO točke Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS), Gospodarske zbornice Slovenije in Čebelarske zveze Slovenije (Priloga 12 razpisne dokumentacije).

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.


Ali se vam je zdel članek koristen? Da Ne
Sorodni članki

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov