Management mestnih središč - Town Centre Management (TCM)

»Izumiranje« mestnih jeder

Mestna središča, bogata s kulturno dediščino in pestro butično ponudbo, imajo velik pomen za razvoj celotnega mesta in širše družbe. Velik porast nakupovalnih centrov in drugi dejavniki so izrazito načeli konkurenčnost mestnih središč v Sloveniji. Z umikom trgovcev  na mestno obrobje se je zmanjšala ponudba izdelkov in storitev v mestnih središčih, osrednjo težavo pa predstavljajo spremenjene nakupovalne navade prebivalcev in padec kupne moči. Posledično se mesta spopadajo z upadom števila obiskovalcev, praznimi poslovnimi prostori in manjšo privlačnostjo za turiste. Ob koncih tedna se najbolj vidi ali mesto živi ali ne.

Povezovanje in aktivno sodelovanje za oživitev mestnih središč

Pristopu TCM v Evropi uspešno sledi že prek 2500 mest. TCM je partnerski model sodelovanja, v katerem povezano delujejo lokalna skupnost, turizem, občine  in podjetniki centra mesta. TCM je partnerstvo, ki združuje deležnike iz javnega in zasebnega sektorja in partnerje iz različnih področij. Skupaj iščejo nove priložnosti v mestu in izvajajo aktivnosti za oživljanje mestnih jeder. Skupaj ustvarjajo privlačno mesto za obiskovalce in prebivalce.

TCM lahko deluje v različnih oblikah in se različno financira. Podjetniki  mestnega središča kot so  mestni trgovci , gostinci, hotelirji in podjetniki drugih dejavnosti, oblikujejo telo oziroma organizacijo, ki enotno zagovarja njihove interese. To je lahko združenje - samostojno ali organizirano preko katere izmed zbornic, društvo, zavod ali druge oblike. Mesto oziroma občina samostojno izoblikuje najboljši  model delovanja mestnega marketinga. Dobra praksa temelji na zaposlitvi mestnega managerja ali koordinatorja za oživljanje mestnih jeder, najboljše v okviru turizma.  Preko stalne komunikacije se prepoznajo potrebne podjetnikov, zmožnosti občine in skupni cilji ter možni projekti za oživljanje mestnega središča. V vsakem mestu obstaja širok nabor možnih skupnih aktivnosti, od organizacije prireditev v mestnem središču, različnih izobraževanj za podjetnike, skupnih promocijskih aktivnosti, do urejanja prostora, upravljanja s praznimi prostori in vsem ostalim, pomembnim ali kritičnim za oživitev centra posameznega mesta.

Oživljanje podjetništva v mestnih središčih

Pilotni projekt TCM je bil v Sloveniji prvič uveden leta 2011 v sodelovanju GZS Podjetniško trgovske zbornice  in mestnih občin Celje, Ljubljana in Koper. V teh mestih  deluje mestni manager ali koordinator za TCM in/ali združenje mestnih podjetnikov v različnih oblikah. Hkrati obstaja mreža mest zainteresiranih za TCM, ki vključuje preko 15 občin, v katerih se izvajajo ali se bodo izvajale že predvidene aktivnosti za oživljanje mestnih jeder. Prenos znanja in izkušenj, si občine med seboj delijo, ko se neformalno srečujejo, vsakič v eni izmed občin in si v živo ogledajo praktične primere posameznih občin, ki se trudijo z aktivnostmi in povezovanjem s ciljem večjega obiska domačih in tujih gostov. Številna mesta v Sloveniji, ki so že aktivna na področju TCM, strmijo k sodelovanju na nacionalnem in mednarodnem nivoju za doseganje živih in živahnih mestnih središč.

Perspektiva v vašem mestu

Mestna središča, bogata s kulturno dediščino in pestro butično ponudbo, imajo velik pomen za razvoj celotnega mesta in širše družbe. MMS-TCM je fleksibilen model, ki se prilagaja potrebam in zmožnostim posameznega mesta.

Vaš model managementa mestnih središč naj vključuje:

  • mestne trgovce, gostince in druge zainteresirane podjetnike iz mestnega središča, ki se povežejo in tvorijo enotnega sogovornika,
  • podporo lokalnega prebivalstva,
  • stalno komunikacijo med podjetniki in občino ter osebo, odgovorno za koordinacijo,
  • skupne projekte in aktivnosti, ki bodo prispevali k privlačnemu in živemu mestnemu središču.

Publikacija - UPRAVLANJE MESTNIH SREDIŠČ

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov