Dogodki MMS TCM

V KOPRU POTEKAL POSVET ZA OŽIVLJANJE MESTNIH SREDIŠČ SLOVENIJE

V sredo, 9. novembra 2016, je v koprski Pretorski palači potekal Urbani Forum o inovativnih projektih za urbani razvoj Slovenije. Na jesenskem posvetu so se zbrali predstavniki slovenskih mest in občin, gospodarstva, državnih teles, turizma, lokalnih zavodov in iniciativ prebivalcev, razprava pa je potekala na temo Managementa mestnih središč Slovenije (TCM).

Urbani Forum v organizaciji Ministrstva za okolje in prostor, Združenja mestnih Občin Slovenije, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter javne agencije Spirit je potekal v duhu povezovanja akterjev projekta TCM iz različnih sektorjev, deljenja dobrih praks in razmisleka o prihodnjih projektih. Kot je v uvodnem nagovoru poudaril g. Timotej Pirjevec iz Mestne občine Koper, je naloga vsake občine, da naredi mestno jedro zanimivo za svoje stanovalce in obiskovalce. Udeleženci so se zato strinjali, da se morajo občine pričeti obnašati kot gospodarski subjekti in v povezavi z lokalnimi trgovci in podjetniki aktivno oblikovati svoja mestna središča. Predstavljeni primeri dobrih praks iz Kopra, Novega mesta, Nove Gorice, Slovenj Gradca, Maribora, Ljubljane in sosednjega Dunaja dokazujejo, da je projekt oživljanja mestnih jeder pri nas že zaživel in da pozitivno vpliva na razvoj mestnih občin in kakovost življenja njihovih prebivalcev.

Organizatorji Urbanega Foruma so udeležencem predstavili številne podpore aktivnosti, s katerimi želijo k projektu TCM pritegniti čim večje število slovenskih mest in ga s tem povzdigniti na formalno, javno raven. Kot je poudarila ga. Jana Tolja iz Mestne občine Koper: »Mesta si moramo med seboj pomagati, se izobraževati, deliti svoje znanje in nenehno razmišljati, kako naprej – katera orodja lahko uporabimo, da bo projekt TCM pri nas še bolj zaživel.« Forum je tako porodil kar nekaj idej za okrepitev projekta oživljanja mestnih jeder, kot je postavitev posebne digitalne platforme, ki omogoča deljenje informacij in dobrih praks ter učinkovito vodenje projektov v povezavi z zastavljenimi KPIji in prinaša učinkovita orodja za komunikacijo med sodelujočimi. V letu 2017 bodo s strani Gospodarske zbornice Slovenije in Inštituta GFS organizirane nadaljnje razprave na temo TCM, kamor so poleg udeleženih akterjev toplo vabljeni tudi interesenti iz drugih področij.

 

 

UTRINKI S SREČANJA Z OKROGLO MIZO V CELJU

Z namenom predstavitve vsebin Managementa mestnih središč, aktivnosti agencije SPIRIT, drugih akterjev (GZS, iniciativa TCM) in dobrih praks slovenskih občin, ki že zelo uspešno izvajajo aktivnosti v sklopu MMS, smo povabili predstavnike občin (župane, direktorje občinskih uprav, vse druge predstavnike, ki se ukvarjajo z vsebinami mestnega manegementa) in ponudnike iz mestnih središč (trgovce gostince, predstavnike formalnih združenj podjetniških iniciativ itd.) na dogodek z naslovom: »Oživljanje podjetništva v mestnih jedrih«, ki se je odvijal v okviru 49. Mednarodnega sejma obrti in podjetnosti (MOS) v Celju, v Sejni sobi Celjanka, v torek 13. septembra 2016, med 11.30 in 13.45 uro.

Z veseljem sporočamo, da se je dogodka udeležilo kar 90 udeležencev, kar pomeni za nas pomembno sporočilo, da je tematika med predstavniki občin in podjetniki resnično aktualna.

Dogodek je organizirala SPIRIT Slovenija, javna agencija, skupaj s sodelujočimi predstavniki, kot v programu.

Na dogodku smo udeležencem skušali odgovoriti na vsa odprta vprašanja, ki jih imajo občine in drugi akterji na področju oživljanja mestnih središč v okviru aktivnosti Managementa mestnih središč, hkrati pa je bilo za nas izjemnega pomena slišati pobude in predloge, kaj bi bilo na tem področju s strani drugih akterjev še potrebno izvesti.

Temu povezovanju se sedaj aktivno pridružuje tudi agencija SPIRIT Slovenija, ki bo spodbujala tovrstni koncept oživljanja mestnih središč dolgoročno in sicer tako neposredno preko ukrepov ozaveščanja in izobraževanja akterjev, kot posredno pri pripravi predlogov sistemskih ukrepov za vzpostavitev celovitejšega pristopa upravljanja mestnih središč v Sloveniji.

Na podlagi primerov dobrih praks smo na srečanju poudarili pomen in potrebo po uvajanju različnih modelov managementa mestnih središč ter iskanju novih podjetniških priložnosti za njihovo oživljanje.

Celotni posnetek dogodka in predstavitev dobrih praks, si lahko ogledate na naslednji povezavi.

Program:

  • Uvodni govor, Dr. Sabina Koleša, generalna direktorica Direktorata za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo (MGRT)

1. (Splošni del moderator) SPIRIT - predstavitev programa spodbujanja inovativnih ukrepov za oživljanje mestnih jeder in načrtovane aktivnosti v prihodnje - PREDSTAVITEV

2. Predstavitev MMS in njegovih ciljev: Podjetniško trgovska zbornica (PTZ) GZS kot nosilka pilotnega projekta na področju managementa mestnih jeder, ga. Vida Kožar in ga. Polona Mežan - PREDSTAVITEV

3. Predstavitev dobrih praks:

  • Mestna občina Koper / Zavod Koper Otok (primer dobre prakse in izobraževalne delavnice), ga. Jana Tolja in g. Miran Košpenda - PREDSTAVITEV
  • Mestna občina Celje (primer dobre prakse), ga. Tadeja Falnoga - PREDSTAVITEV
  • Mestna občina Kranj (primer dobre prakse) , ga. Nada Bogataj-Kržan - PREDSTAVITEV
  • Mestna občina Novo mesto (primer dobre prakse), g. Jure Dolinar - PREDSTAVITEV

4. Diskusija - predlogi - zaključki

 

Festival slovenskih LAS 2016

V petek in soboto, 9. in 10. septembra 2016 je v Slovenski Istri - v Marezigah in Kopru potekal letošnji Festival slovenskih LAS, ki je na enem mestu zbral predstavnike Lokalnih akcijskih skupin iz 7 evropskih držav.

Razprava na Festivalu je potekala o možnostih in pasteh regionalnega povezovanja LAS, o projektih sodelovanja med LAS, kot posebnemu izzivu izvajanja Strategij lokalnega razvoja, poseben del dogodka pa bo tudi izmenjava (borza) projektov sodelovanja iz vseh sodelujočih držav.

Prvi dan festivala 9.9.2016 smo predstavniki Spirit Slovenija MGRT, Kabineta predsednika Vlade in Slovenske turistične organizacije sodelovali na panelu o managementu mestnih središč. Glede na interes vsebin upravljanja mestnih središč s strani, kjer je na istoimenski tematski delavnici prisostvovalo 10 predstavnikov LAS, verjamemo, da je mogoče te vsebine uspešno vključiti v prihodnji projekt sodelovanja.

Festival slovenskih LAS je dvodnevni dogodek, ki povezuje strokovni posvet in promocijski del ter vsakoletno poteka v enem od večjih slovenskih mest. Organizator letošnjega festivala je Društvo za razvoj Slovenskega podeželja v sodelovanju z LAS Istra, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Mrežo za podeželje, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Mestno občino Koper, Občino Piran, Občino Ankaran in Občino Izola.

Festival je imel mednarodni značaj, saj je bila osrednja tema »Regionalno povezovanje LAS«, zato smo k sodelovanju povabili evropsko združenje LAS - ELARD, mreže LAS sosednjih držav in nacionalne mreže za razvoj podeželja. Prav iz tega razloga pričakujemo 95 udeležencev iz 7 evropskih držav ter predstavnike nacionalnih in LAS mrež sosednjih držav.

V okviru posveta je bil predstavljen letos podpisan Sporazum med LAS na področju Krasa (SLO in IT), Istre, Kvarnerja, Gorskega Kotorja in Brkinov (11 LAS od tega 3 SLO, 7 HR in 1 IT), podpisan pa je bil tudi Sporazuma med ribiškimi LAS na tem istem področju, kar je novost v Evropi in najava uspešnega sodelovanja LAS v tem delu Evrope.

Prav iz zgoraj navedenih razlogov je letošnji Festival slovenskih LAS posebnega pomena, saj je prvič v Sloveniji združil vse pomembne in kompetentne predstavnike organov upravljanja evropskih skladov, predstavnike mrež in LAS Slovenije in sosednjih držav, s ciljem razčistiti pomen in cilje regionalnega povezovanja.

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov