Dobre prakse

Katalog dobrih praks

Primer dobre prakse v Kopru

Mestna občina Koper je leta 2015 prejela posebno evropsko priznanje za spodbujanje podjetništva (European Enterprise Promotion Award) v okviru izvajanja modela TCM in kot taka služi kot primer dobre prakse.

Preko 50 podjetij iz centra mesta sodeluje v Zavodu Koper Otok, ki skupaj z občino izvaja aktivnosti za TCM. Mestna občina Koper zagotavlja koordinatorja za TCM, spodbuja in sofinancira prireditve v centru mesta kot so Miklavžev sejem, Otroški festival in druge, sofinancira izobraževanja podjetnikov in podpira promocijske aktivnosti mestnih trgovcev.

Združeni podjetniki so v sodelovanju z občino dosegli znižanje najemnin poslovnih prostorov, skupna dovoljenja za uporabo javnih površin, uvedbo mestne turistične kartice in kartice ugodnosti ter številne druge uspešne projekte.

Učinki se poznajo v večjem zanimanju za najem poslovnih prostorov v mestnem središču, zmanjšanju števila praznih prostorov, dobrem sodelovanju med javnim in zasebnim sektorjem ter večanju števila obiskovalcev.

     

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov