Brezplačna izobraževanja-delavnice za ponudnike iz mestnih središč in predstavnike občin

Javna agencija SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) bosta v letu 2018 nadaljevala z brezplačnimi delavnicami-izobraževanji za vzpostavitev modela mestnega managementa.

S prikazom in informiranjem o razvoju modela v tujini ter izvajanjem tovrstnega sodelovanja v Sloveniji želi SPIRIT Slovenija spodbuditi tako javni kot zasebni sektor k večjemu sodelovanju za oživljanje mestnih središč.

Delavnice bo organiziral SPIRIT Slovenija skupaj z občinami, ki imajo že uveden model TCM ali ga aktivno uvajajo in so pripravljene deliti svoje izkušnje z zainteresirano javnostjo.

Delavnice so za vse udeležence brezplačne, z naslednjim vsebinskim sosledjem:

  • uvodni del z informacijami o namenu in vsebini izobraževanj in problematiki;
  • teoretični del o nastanku TCM, različnih oblikah in definicijah s pregledom razlik med posameznimi državami, evropsko definicijo TCM;
  • pregled TCM modelov v Sloveniji, s prikazom razširjenosti pristopa, začetkov uvajanja modela, aktivnosti na nacionalni ravni ter pregledom praks TCM v Kopru, v Mariboru, na Ptuju, v Novemu mestu, v Ljubljani in drugje;
  • delavnica s pregledom trenutnega stanja v posameznem mestu, interesa deležnikov, morebitnih že obstoječih TCM aktivnosti, možnostmi za prve skupne TCM projekte, in drugo, odvisno od okolja posameznega mesta.

Udeležba na delavnicah je ob finančni podpori javne agencije SPIRIT in MGRT brezplačna.

Pretekle delavnice

Izobraževanje in delavnica na temo managementa v Kočevju (12. oktober 2017)

Zadnja delavnica na temo modela TCM je bila organizirana v sodelovanju z Občino Kočevje in tudi zahvaljujoč dogodku na temo dobrih praks TCM, ki je potekal v Celju septembra, ko so se predstavniki Občine Kočevje prvič seznanili s to tematiko.

Udeleženci, ki koncepta TCM v večini predhodno niso poznali, so za to področje izkazali veliko zanimanja, kar se je izrazilo tudi v zanimivi razpravi ob koncu delavnice. Pomen učinka velikih nakupovalnih centrov je po ugotavljanju sodelujočih v Kočevju manjši, kot v drugih mestih, poudarjena pa je bila potreba po TCM ukrepih predvsem z vidika povezovanja deležnikov in koordinacije aktivnosti in dogajanja v mestnem središču. Dogodka so se udeležili tako podjetniki kot predstavniki občine, ki pokrivajo področja prostorskega načrtovanja, turizma in gospodarstva. Po delavnici smo opravili še kratek sestanek z direktorico občinske uprave Občine Kočevje, gospo Lili Štefanič, na katerem smo jedrnato predstavili koncept in prednosti ukrepov TCM ter tudi Občino Kočevje povabili na strokovno ekskurzijo v Avstrijo.

Kljub omejenemu številu udeležencev lahko delavnico označimo kot uspešno zaradi izkazanega zanimanja udeležencev in dobrega potenciala za uvedbo TCM v Kočevju.

Aktivnost je financirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije.

 

Izobraževanje in delavnica na temo managementa mestnih središč v Brežicah

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice v sodelovanju z Zavodom Koper Otok in Mestno občino Koper ter ob finančni podpori Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Javne agencije SPIRIT Slovenija, vabi zainteresirane podjetnike, trgovce, gostince in druge deležnike, ki delujejo v mestnih središčih, na izobraževanje-delavnico na temo managementa mestnih središč.

Dogodek je potekal v torek, 3. oktobra 2017, ob 16.30 uri, v Mestni hiši Brežice, Cesta prvih borcev 22, Brežice.

Spremenjene potrošniške navade in porast nakupovalnih centrov so v številnih mestnih središčih povzročile zaton trgovske in drugih dejavnosti. Prazni poslovni prostori in upad obiska lokalnih prebivalcev predstavljajo izziv za marsikateri kraj, a ta problematika ni omejena le na Slovenijo. V Evropi se je iz praktičnih potreb razvil pristop TCM (Town Centre Management), ki temelji na sodelovanju javnega in zasebnega sektorja oziroma mest in mestnih podjetnikov, za oživljanje mestnih središč. Ravno povezovanje manjših ponudnikov ob podpori občinskih uprav ponuja možno rešitev, ki strmi k privabljanju več obiskovalcev in novih trgovin v mestna jedra.

Model sodelovanja TCM oziroma management mestnih središč se izvaja tudi v Sloveniji, kjer je primer dobre prakse oživljanje mestnega jedra v Kopru. Iz sodelovanja z mestnimi trgovci, ki se je pričelo že leta 2011, se je razvil Zavod Koper Otok, ki danes združuje preko 55 večinoma manjših trgovin in lokalov. Povezani koprski ponudniki v partnerstvu z občino organizirajo posebne prireditve, izdajajo skupne brošure ter izvajajo številne projekte z namenom oživitve starih mestnih ulic.

Potencial pristopa TCM za oživljanje mestnih jeder je prepoznala tudi država, ki želi lokalno dobro prakso prenesti na nacionalni nivo. Javna agencija SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bosta v letu 2017 financirala nadaljevanje projekta spodbujanja in širitve takega modela tudi po drugih krajih v Sloveniji. V okviru projekta bo Zavod Koper Otok prenašal dobro prakso in izkušnje v druge kraje na šestih posebnih izobraževanjih in delavnicah, namenjenim ponudnikom iz mestnih središč in predstavnikom občinskih uprav.

Udeležba na dogodku je brezplačna.

Prijava: Zaradi omejenega števila mest je potrebna prijava na e-naslov: jogpAqdcsf{jdf/tj do 2. 10. 2017.

Aktivnost je financirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije.

 

Izobraževanje in delavnica na temo managementa mestnih središč v Ajdovščini

Občina Ajdovščina in Razvojna agencija ROD Ajdovščina, v sodelovanju z Zavodom Koper Otok in Mestno občino Koper ter ob finančni podpori Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Javne agencije SPIRIT Slovenija, vabi zainteresirane podjetnike, trgovce, gostince in druge deležnike, ki delujejo v mestnih središčih, na izobraževanje-delavnico na temo managementa mestnih središč.

Dogodek je potekal v torek, 26. septembra 2017, ob 10.00 uri, v prostorih Občine Ajdovščina (velika sejna soba), Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina.

Spremenjene potrošniške navade in porast nakupovalnih centrov so v številnih mestnih središčih povzročile zaton trgovske in drugih dejavnosti. Prazni poslovni prostori in upad obiska lokalnih prebivalcev predstavljajo izziv za marsikateri kraj, a ta problematika ni omejena le na Slovenijo. V Evropi se je iz praktičnih potreb razvil pristop TCM (Town Centre Management), ki temelji na sodelovanju javnega in zasebnega sektorja oziroma mest in mestnih podjetnikov, za oživljanje mestnih središč. Ravno povezovanje manjših ponudnikov ob podpori občinskih uprav ponuja možno rešitev, ki strmi k privabljanju več obiskovalcev in novih trgovin v mestna jedra.

Model sodelovanja TCM oziroma management mestnih središč se izvaja tudi v Sloveniji, kjer je primer dobre prakse oživljanje mestnega jedra v Kopru. Iz sodelovanja z mestnimi trgovci, ki se je pričelo že leta 2011, se je razvil Zavod Koper Otok, ki danes združuje preko 55 večinoma manjših trgovin in lokalov. Povezani koprski ponudniki v partnerstvu z občino organizirajo posebne prireditve, izdajajo skupne brošure ter izvajajo številne projekte z namenom oživitve starih mestnih ulic.

Potencial pristopa TCM za oživljanje mestnih jeder je prepoznala tudi država, ki želi lokalno dobro prakso prenesti na nacionalni nivo. Javna agencija SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bosta v letu 2017 financirala nadaljevanje projekta spodbujanja in širitve takega modela tudi po drugih krajih v Sloveniji. V okviru projekta bo Zavod Koper Otok prenašal dobro prakso in izkušnje v druge kraje na šestih posebnih izobraževanjih in delavnicah, namenjenim ponudnikom iz mestnih središč in predstavnikom občinskih uprav.

Udeležba na dogodku je brezplačna.

Prijava: Zaradi omejenega števila mest je potrebna prijava na e-naslov: boesfkb/wjtufsAsb.spe/tj do 22. 9. 2017.

Aktivnost je financirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije.

 

Izobraževanje in delavnica na temo managementa mestnih središč na Ptuju

Datum: 19. oktober 2016, ob 17. uri

Kraj: v poročni dvorani Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj

Mestna občina Ptuj v sodelovanju z Zavodom Koper Otok in Mestno občino Koper ter ob finančni podpori Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Javne agencije SPIRIT Slovenija, vabi zainteresirane podjetnike, trgovce, gostince in druge deležnike iz mestnega jedra na izobraževanje-delavnico na temo managementa mestnih središč.

Dogodek je potekal v sredo, 19. oktobra 2016, ob 17. uri, v poročni dvorani Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj.

Spremenjene potrošniške navade in porast nakupovalnih centrov so v številnih mestnih središčih povzročile zaton trgovske in drugih dejavnosti. Prazni poslovni prostori in upad obiska lokalnih prebivalcev predstavljajo izziv za marsikateri kraj, a ta problematika ni omejena le na Slovenijo. V Evropi se je iz praktičnih potreb razvil pristop TCM (Town Centre Management), ki temelji na sodelovanju javnega in zasebnega sektorja oziroma mest in mestnih podjetnikov, za oživljanje mestnih središč. Ravno povezovanje manjših ponudnikov ob podpori občinskih uprav ponuja možno rešitev, ki strmi k privabljanju več obiskovalcev in novih trgovin v mestna jedra.

Model sodelovanja TCM oziroma management mestnih središč se izvaja tudi v Sloveniji, kjer je primer dobre prakse oživljanje mestnega jedra v Kopru. Iz sodelovanja z mestnimi trgovci, ki se je pričelo že leta 2011, se je razvil Zavod Koper Otok, ki danes združuje preko 55 večinoma manjših trgovin in lokalov. Povezani koprski ponudniki v partnerstvu z občino organizirajo posebne prireditve, izdajajo skupne brošure ter izvajajo številne projekte z namenom oživitve starih mestnih ulic.

Potencial pristopa TCM za oživljanje mestnih jeder je prepoznala tudi država, ki želi lokalno dobro prakso prenesti na nacionalni nivo. Javna agencija SPIRIT in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bosta v letu 2016 financirala projekt spodbujanja in širitve takega modela tudi po drugih krajih v Sloveniji. V okviru projekta bo Zavod Koper Otok prenašal dobro prakso in izkušnje v druge kraje na osmih posebnih izobraževanjih in delavnicah, namenjenim ponudnikom iz mestnih središč in predstavnikom občinskih uprav.

Udeležba na dogodku je brezplačna.

»Aktivnost financirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije«

 

Izobraževanje in delavnica na temo managementa mestnih središč v Kamniku

Zavod za turizem in šport v Občini Kamnik v sodelovanju z Zavodom Koper Otok in Mestno občino Koper ter ob finančni podpori Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Javne agencije SPIRIT, vabi zainteresirane podjetnike, trgovce, gostince in druge deležnike iz mestnega jedra na izobraževanje-delavnico na temo managementa mestnih središč.

Dogodek je potekal v četrtek, 6. oktobra 2016, ob 11. uri v sejni dvorani Zavoda Mladinski center Kotlovnica Kamnik, Fužine 10, Kamnik.

Spremenjene potrošniške navade in porast nakupovalnih centrov so v številnih mestnih središčih povzročile zaton trgovske in drugih dejavnosti. Prazni poslovni prostori in upad obiska lokalnih prebivalcev predstavljajo izziv za marsikateri kraj, a ta problematika ni omejena le na Slovenijo. V Evropi se je iz praktičnih potreb razvil pristop TCM (Town Centre Management), ki temelji na sodelovanju javnega in zasebnega sektorja oziroma mest in mestnih podjetnikov, za oživljanje mestnih središč. Ravno povezovanje manjših ponudnikov ob podpori občinskih uprav ponuja možno rešitev, ki strmi k privabljanju več obiskovalcev in novih trgovin v mestna jedra.

Model sodelovanja TCM oziroma management mestnih središč se izvaja tudi v Sloveniji, kjer je primer dobre prakse oživljanje mestnega jedra v Kopru. Iz sodelovanja z mestnimi trgovci, ki se je pričelo že leta 2011, se je razvil Zavod Koper Otok, ki danes združuje preko 55 večinoma manjših trgovin in lokalov. Povezani koprski ponudniki v partnerstvu z občino organizirajo posebne prireditve, izdajajo skupne brošure ter izvajajo številne projekte z namenom oživitve starih mestnih ulic.

Potencial pristopa TCM za oživljanje mestnih jeder je prepoznala tudi država, ki želi lokalno dobro prakso prenesti na nacionalni nivo. Javna agencija SPIRIT in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bosta v letu 2016 financirala projekt spodbujanja in širitve takega modela tudi po drugih krajih v Sloveniji. V okviru projekta bo Zavod Koper Otok prenašal dobro prakso in izkušnje v druge kraje na osmih posebnih izobraževanjih in delavnicah, namenjenim ponudnikom iz mestnih središč in predstavnikom občinskih uprav.

Udeležba na dogodku je brezplačna.

»Aktivnost financirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije«

 

Izobraževanje in delavnica na temo managementa mestnih središč v Krškem

Občina Krško v sodelovanju z Zavodom Koper Otok in Mestno občino Koper ter ob finančni podpori Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Javne agencije SPIRIT Slovenija, vabi zainteresirane podjetnike, trgovce, gostince in druge deležnike iz mestnega jedra na izobraževanje-delavnico na temo managementa mestnih središč.

Dogodek je potekal v torek, 11. oktobra 2016, ob 13. uri v Mestnem muzeju Krško, Valvasorjevo nabrežje 4, Krško.

Spremenjene potrošniške navade in porast nakupovalnih centrov so v številnih mestnih središčih povzročile zaton trgovske in drugih dejavnosti. Prazni poslovni prostori in upad obiska lokalnih prebivalcev predstavljajo izziv za marsikateri kraj, a ta problematika ni omejena le na Slovenijo. V Evropi se je iz praktičnih potreb razvil pristop TCM (Town Centre Management), ki temelji na sodelovanju javnega in zasebnega sektorja oziroma mest in mestnih podjetnikov, za oživljanje mestnih središč. Ravno povezovanje manjših ponudnikov ob podpori občinskih uprav ponuja možno rešitev, ki strmi k privabljanju več obiskovalcev in novih trgovin v mestna jedra.

Model sodelovanja TCM oziroma management mestnih središč se izvaja tudi v Sloveniji, kjer je primer dobre prakse oživljanje mestnega jedra v Kopru. Iz sodelovanja z mestnimi trgovci, ki se je pričelo že leta 2011, se je razvil Zavod Koper Otok, ki danes združuje preko 55 večinoma manjših trgovin in lokalov. Povezani koprski ponudniki v partnerstvu z občino organizirajo posebne prireditve, izdajajo skupne brošure ter izvajajo številne projekte z namenom oživitve starih mestnih ulic.

Potencial pristopa TCM za oživljanje mestnih jeder je prepoznala tudi država, ki želi lokalno dobro prakso prenesti na nacionalni nivo. Javna agencija SPIRIT in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bosta v letu 2016 financirala projekt spodbujanja in širitve takega modela tudi po drugih krajih v Sloveniji. V okviru projekta bo Zavod Koper Otok prenašal dobro prakso in izkušnje v druge kraje na osmih posebnih izobraževanjih in delavnicah, namenjenim ponudnikom iz mestnih središč in predstavnikom občinskih uprav.

Udeležba na dogodku je brezplačna.

»Aktivnost financirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije«

 

Izobraževanje in delavnica na temo managementa mestnih središč v Murski Soboti

Mestna občina Murska Sobota in Zavod za kulturo turizem in šport Murska Sobota v sodelovanju s Pomursko gospodarsko zbornico, Zavodom Koper Otok in Mestno občino Koper ter ob finančni podpori Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Javne agencije SPIRIT Slovenija, vabita zainteresirane podjetnike, trgovce, gostince in druge deležnike iz mestnega jedra na izobraževanje-delavnico na temo managementa mestnih središč.

Dogodek je potekal v torek, 17. oktobra 2016, ob 13. uri v sejni sobi Pomurske gospodarske zbornice, Lendavska ulica 5, Murska Sobota.

Spremenjene potrošniške navade in porast nakupovalnih centrov so v številnih mestnih središčih povzročile zaton trgovske in drugih dejavnosti. Prazni poslovni prostori in upad obiska lokalnih prebivalcev predstavljajo izziv za marsikateri kraj, a ta problematika ni omejena le na Slovenijo. V Evropi se je iz praktičnih potreb razvil pristop TCM (Town Centre Management), ki temelji na sodelovanju javnega in zasebnega sektorja oziroma mest in mestnih podjetnikov, za oživljanje mestnih središč. Ravno povezovanje manjših ponudnikov ob podpori občinskih uprav ponuja možno rešitev, ki strmi k privabljanju več obiskovalcev in novih trgovin v mestna jedra.

Model sodelovanja TCM oziroma management mestnih središč se izvaja tudi v Sloveniji, kjer je primer dobre prakse oživljanje mestnega jedra v Kopru. Iz sodelovanja z mestnimi trgovci, ki se je pričelo že leta 2011, se je razvil Zavod Koper Otok, ki danes združuje preko 55 večinoma manjših trgovin in lokalov. Povezani koprski ponudniki v partnerstvu z občino organizirajo posebne prireditve, izdajajo skupne brošure ter izvajajo številne projekte z namenom oživitve starih mestnih ulic.

Potencial pristopa TCM za oživljanje mestnih jeder je prepoznala tudi država, ki želi lokalno dobro prakso prenesti na nacionalni nivo. Javna agencija SPIRIT in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bosta v letu 2016 financirala projekt spodbujanja in širitve takega modela tudi po drugih krajih v Sloveniji. V okviru projekta bo Zavod Koper Otok prenašal dobro prakso in izkušnje v druge kraje na osmih posebnih izobraževanjih in delavnicah, namenjenim ponudnikom iz mestnih središč in predstavnikom občinskih uprav.

Udeležba na dogodku je brezplačna.

»Aktivnost financirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije«

 

Izobraževanje in delavnica na temo managementa mestnih središč v Mariboru

Mestna občina Maribor v sodelovanju z Zavodom Koper Otok in Mestno občino Koper ter ob finančni podpori Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Javne agencije SPIRIT, vabi zainteresirane podjetnike, trgovce, gostince in druge deležnike iz mestnega jedra na izobraževanje-delavnico na temo managementa mestnih središč.

Dogodek je potekal v četrtek, 13. oktobra 2016, ob 12. uri, v sejni dvorani Mestne občine Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.

Spremenjene potrošniške navade in porast nakupovalnih centrov so v številnih mestnih središčih povzročile zaton trgovske in drugih dejavnosti. Prazni poslovni prostori in upad obiska lokalnih prebivalcev predstavljajo izziv za marsikateri kraj, a ta problematika ni omejena le na Slovenijo. V Evropi se je iz praktičnih potreb razvil pristop TCM (Town Centre Management), ki temelji na sodelovanju javnega in zasebnega sektorja oziroma mest in mestnih podjetnikov, za oživljanje mestnih središč. Ravno povezovanje manjših ponudnikov ob podpori občinskih uprav ponuja možno rešitev, ki strmi k privabljanju več obiskovalcev in novih trgovin v mestna jedra.

Model sodelovanja TCM oziroma management mestnih središč se izvaja tudi v Sloveniji, kjer je primer dobre prakse oživljanje mestnega jedra v Kopru. Iz sodelovanja z mestnimi trgovci, ki se je pričelo že leta 2011, se je razvil Zavod Koper Otok, ki danes združuje preko 55 večinoma manjših trgovin in lokalov. Povezani koprski ponudniki v partnerstvu z občino organizirajo posebne prireditve, izdajajo skupne brošure ter izvajajo številne projekte z namenom oživitve starih mestnih ulic.

Potencial pristopa TCM za oživljanje mestnih jeder je prepoznala tudi država, ki želi lokalno dobro prakso prenesti na nacionalni nivo. Javna agencija SPIRIT in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bosta v letu 2016 financirala projekt spodbujanja in širitve takega modela tudi po drugih krajih v Sloveniji. V okviru projekta bo Zavod Koper Otok prenašal dobro prakso in izkušnje v druge kraje na osmih posebnih izobraževanjih in delavnicah, namenjenim ponudnikom iz mestnih središč in predstavnikom občinskih uprav.

Udeležba na dogodku je brezplačna.

»Aktivnost financirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije«

Utrinki z delavnice v Brežicah

V prostorih Mestne hiše v Brežicah je 6. oktobra 2017 potekala delavnica na temo modela Town Centre Management, kjer je prisostvovalo 14 udeležencev.

Brežiško mestno jedro ima izjemno majhno število prebivalcev, kot največji problem je bilo izpostavljeno pomanjkanje obiskovalcev v popoldanskem času. Med podjetniki, ki v mestu delujejo že dlje časa (desetletja), in Zavodom za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (ZPTM) oziroma občino komunikacija ni najboljša, nekoliko več razumevanja je s strani novih ali mladih podjetnikov. Negativni odraz tega je tudi dejstvo, da se dogodka niso udeležili odločevalci z občine, čeprav je po drugi strani ZPTM kot organizacija primerna za izvajanje TCM funkcij, saj pokriva tako področje spodbujanja podjetništva kot turizma.

Danes je v prostorih Mestne hiše Brežice potekala delavnica na temo modela Town Centre Management, ki ji je prisostvovalo 14 udeležencev.

Predstavniki ZPTM so bili povabljeni v neformalno mrežo TCM občin in so sodelovanje v njej potrdili. S TCM delavnico so se udeleženci prvič podrobneje spoznali s tem področjem, zato bo v prihodnje pomembno nadaljnje dviganje ozaveščenosti o pomenu tega, v prvi fazi pri predstavnikih občine in ZPTM.

Delavnica je bila organizirana v sodelovanju z Občino Brežice oziroma Zavodom za podjetništvo, turizem in mladino Brežice (ZPTM).

  

Utrinki z delavnice v Slovenj Gradcu

 

 

Utrinki s srečanja z okroglo mizo v Celju

Z namenom predstavitve vsebin Managementa mestnih središč, aktivnosti agencije SPIRIT, drugih akterjev (GZS, iniciativa TCM) in dobrih praks slovenskih občin, ki že zelo uspešno izvajajo aktivnosti v sklopu MMS, smo povabili predstavnike občin (župane, direktorje občinskih uprav, vse druge predstavnike, ki se ukvarjajo z vsebinami mestnega manegementa) in ponudnike iz mestnih središč (trgovce gostince, predstavnike formalnih združenj podjetniških iniciativ itd.) na dogodek z naslovom: »Oživljanje podjetništva v mestnih jedrih«, ki se odvijal v okviru 49. Mednarodnega sejma obrti in podjetnosti (MOS) v Celju, v Sejni sobi Celjanka, v torek 13. septembra 2016, med 11.30 in 13.45 uro.

Z veseljem sporočamo, da se je dogodka udeležilo kar 90 udeležencev, kar pomeni za nas pomembno sporočilo, da je tematika med predstavniki občin in podjetniki resnično aktualna.

Dogodek je organizirala SPIRIT Slovenija, javna agencija, skupaj s sodelujočimi predstavniki, kot v programu.

Na dogodku smo udeležencem skušali odgovoriti na vsa odprta vprašanja, ki jih imajo občine in drugi akterji na področju oživljanja mestnih središč v okviru aktivnosti Managementa mestnih središč, hkrati pa je bilo za nas izjemnega pomena slišati pobude in predloge, kaj bi bilo na tem področju s strani drugih akterjev še potrebno izvesti.

Temu povezovanju se sedaj aktivno pridružuje tudi agencija SPIRIT Slovenija, ki bo spodbujala tovrstni koncept oživljanja mestnih središč dolgoročno in sicer tako neposredno preko ukrepov ozaveščanja in izobraževanja akterjev, kot posredno pri pripravi predlogov sistemskih ukrepov za vzpostavitev celovitejšega pristopa upravljanja mestnih središč v Sloveniji.

Na podlagi primerov dobrih praks smo na srečanju poudarili pomen in potrebo po uvajanju različnih modelov managementa mestnih središč ter iskanju novih podjetniških priložnosti za njihovo oživljanje.

Celotni posnetek dogodka in predstavitev dobrih praks, si lahko ogledate na naslednji povezavi.

Program:

  • Uvodni govor, Dr. Sabina Koleša, generalna direktorica Direktorata za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo (MGRT)

1. (Splošni del moderator) SPIRIT - predstavitev programa spodbujanja inovativnih ukrepov za oživljanje mestnih jeder in načrtovane aktivnosti v prihodnje - PREDSTAVITEV

2. Predstavitev MMS in njegovih ciljev: Podjetniško trgovska zbornica (PTZ) GZS kot nosilka pilotnega projekta na področju managementa mestnih jeder, ga. Vida Kožar in ga. Polona Mežan - PREDSTAVITEV

3. Predstavitev dobrih praks:

  • Mestna občina Koper / Zavod Koper Otok (primer dobre prakse in izobraževalne delavnice), ga. Jana Tolja in g. Miran Košpenda - PREDSTAVITEV
  • Mestna občina Celje (primer dobre prakse), ga. Tadeja Falnoga - PREDSTAVITEV
  • Mestna občina Kranj (primer dobre prakse) , ga. Nada Bogataj-Kržan - PREDSTAVITEV
  • Mestna občina Novo mesto (primer dobre prakse), g. Jure Dolinar - PREDSTAVITEV

4. Diskusija - predlogi - zaključki

 

Utrinki z delavnice v Črnomlju

 

Utrinki z delavnice v Škofji Loki

 

Utrinki z delavnice v Kranju

V torek, 31. maja 2016, je v Gorenjskem muzeju v Kranju tako potekala prva delavnica za vzpostavitev modela managementa mestnih središč. Uvodoma je udeležence pozdravil Tomaž Štefe, direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj, Irena Meterc, vodja sektorja za spodbujanje podjetništva, inovativnosti in razvoja na SPIRIT Slovenija je na kratko predstavila agencijo ter poudarila pomen spremljanja omenjene problematike na lokalnih ravni, za konec pa je Aleša Kavčič, skrbnica programa za spodbujanje inovativnih ukrepov za oživljanje podjetništva v mestnih jedrih na SPIRIT Slovenija navzoče pozvala, naj skupaj poženejo srce njihovega mesta. Dogodka se je poleg predstavnikov trgovcev in gostincev iz kranjskega mestnega jedra udeležila tudi direktorica občinske uprave Senja Vraber.

Kranjski župan Boštjan Trilar je izrazil podporo pri uvajanju modela mestnega managementa v Kranju in poudaril, da bi bilo treba pri njihovem uvajanju najprej razjasniti vlogo države in občin  pri zagotavljanju pomoči ponudnikom, ki vztrajajo v mestnih jedrih. “Primarna naloga vsake občine je zagotovitev ustrezne infrastrukture. Utrip mestnega jedra je izrednega pomena za celotno mesto, glavno vlogo pri tem pa imajo trgovci in gostinci,” je izpostavil. Župan je pohvalil pobudo Mirana Vasiljeviča za nastanek ceha gostincev in navzoče pozval, naj se medsebojno povežejo bodisi v združenje po vzoru Kopra, ali kako drugače, saj bodo tako lažje pristopali tudi do finančnih virov.

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov