Izobraževanje za ocenjevalce in organizacije po modelu odličnosti EFQM

Vabimo vas, da ob vaši odločitvi k odličnosti stopite v stik z nami in z veseljem vam bomo pomagali. 

Za več informacij pa vas vabimo, da nas pokličete na tel. št. 03/4280 - 763  ali nam pošljete vaše povpraševanje na e-naslov: qstqp/njstAhpw/tj in z veseljem vam bomo pomagali ter stopili v kontakt z vami.

PREDSTAVITVE ZA ORGANIZACIJE

SPIRIT Slovenija je objavil več delavnic in drugih dogodkov povezanih s področjem poslovne odličnosti. Ti dogodki so odlična priložnost za vse vas, ki se s tem spogledujete in želite pridobiti več informacij in slišati odzive iz terena. Vabljeni k udeležbi, več informacij o dogodkih pa vam je na voljo na Podjetniškem portalu, SPIRIT SlovenijaDatumi so razporejeni v obdobju med 28.11. in 12.12.2018, tudi regijsko razporejeni po Sloveniji, tako da vam bodo vsem interesentom kar najbližje.

ENODNEVNO USPOSABLJANJE ZA OCENJEVALCE

Enodnevno usposabljanje za ocenjevalce PRSPO ali «kalibracije« so obvezne za vse, ki želite sodelovati v ocenjevalni komisiji PRSPO. Udeležba je brezplačna.

Pogoja za udeležbo:

  • opravljen "EFQM licenčni tečaj za ocenjevalce" po modelu odličnosti EFQM 2013 ali
  • opravljen "EFQM licenčni tečaj za ocenjevalce" ter nadgradnjo tega usposabljanja "Novosti modela odličnosti EFQM 2013 in kalibracije ocenjevalcev" iz leta 2013.

Evropskim/globalnim ocenjevalcem, ki želite ocenjevati v postopku PRSPO, se usposabljanja ni potrebno udeležiti, če izpolnjujete vse trenutno veljavne pogoje EFQM za ocenjevanje v okviru EFQM nagrade za odličnost "EFQM Global Excellence Award".

Prijava - trenutno ni aktualnih terminov, predvidoma bo naslednji termin maja 2018.

EFQM LICENČNI TEČAJI ZA OCENJEVALCE

EFQM licenčne tečaje za ocenjevalce po modelu odličnosti EFQM 2013, na podlagi distribucijske pogodbe, izvaja Urad RS za meroslovje. Urad pri tem sodeluje z ustrezno usposobljenimi trenerji oziroma institucijami. V nadaljevanju predstavljamo ključna EFQM usposabljanja na Razvojni poti ocenjevalca EFQM.

Osnovno usposabljanje ocenjevalcev (BAT - Basic awareness training) - je enodnevno usposabljanje za osnovno razumevanje in poznavanje:

  • načel modela odličnosti EFQM,
  • modela EFQM in meril,
  • logike RADAR.

Namenjen je vsem, ki želijo razumeti osnove modela odličnosti EFQM in njegove tri komponente. Zaželen je kot predznanje za udeležbo na EAT usposabljanju.

Usposabljanje ocenjevalcev po modelu odličnosti EFQM (EAT - EFQM assessor training) - je dvodnevno usposabljanje, ki omogoča razvoj ključnih veščin ocenjevalca z uporabo modela odličnosti EFQM.

Rezultati udeležbe usposabljanja so povezani s tem, da so tečajniki razvili bistvena znanja in veščine za ocenjevanje po modelu odličnosti EFQM in so sposobni:

  • razumeti pristope notranjega in zunanjega ocenjevanja,
  • uporabljati načela in posebnosti modela odličnosti EFQM ter ocenjevalne matrike RADAR,
  • sodelovati z drugimi v okviru ocenjevalnega tima.

Udeleženec lahko pričakuje razumevanje pristopov za notranje in zunanje ocenjevanje, vpelje koncepte modela odličnosti EFQM in logike RADAR v analize uspešnosti in aktivno sodeluje z drugimi pri ocenjevanjih. Samostojno lahko izvaja samoocenjevanja v organizacijah, ima kvalifikacije za notranjega ocenjevalca.

* Usposabljanje ocenjevalcev po modelu odličnosti EFQM (EAT), ki se je izvajalo do konca leta 2017 v Sloveniji je bilo tri-dnevno usposabljanje, s katerim je udeleženec pridobil znanja in razumevanja za izvajanje zunanjih ocenjevanj, kar je ključna razlika z novimi usposabljanji EAT, ki omogočajo zgolj notranje ocenjevanje s to kvalifikacijo. S tem je bil tudi kvalificiran za vključevanje v ocenjevalne skupine pri izvajanju nacionalnega postopka za poslovno odličnosti – PRSPO nagrada. Na začetku te poti je ocenjevalec-novinec, kasneje pa polnopravni član ocenjevalne skupine.

Usposabljanje kvalificiranih ocenjevalcev (QAT - Qualified assessor training) - je tridnevno usposabljanje usmerjeno na praktično uporabo kompetenc ocenjevalca in s ciljem nadaljnjega razvoja razumevanja organizacijskega konteksta in strateških prioritet. Rezultati udeležbe usposabljanja so predvsem razvoj veščin in znanj potrebnih za učinkovito ocenjevanje organizacij, kot člen/del/član visoko usposobljene skupine ocenjevalcev. Udeleženec bo pripravljen na izvajanje ocenjevanj »Zavezani k odličnosti« (C2E) in »Prepoznani za odličnost« (R4E), pripravi povratne informacije z dodano vrednostjo za organizacije (strateški in delovni nivo) in pomembno prispeva v skupini zunanjih ocenjevalcev.

Predpogoj za udeležbo tega usposabljanja je uspešno opravljeno EAT usposabljanje in praktične izkušnje npr. izvedba samoocene, notranje ocenjevanje, pregled tuje organizacije. Trener opravi tudi kratek intervju s prijaviteljem na usposabljanje.

SPIRIT Slovenija, javna agencija pri izvedbi licenčnih tečajev EFQM sodeluje z dvema partnerjema, ki ta usposabljanja na podlagi pogodbe tudi izvajata.

Več informacij o aktualnih licenčnih tečajih po modelu odličnosti EFQM najdete na njihovih spletnih straneh.

Kratka predstavitev usposabljanj za organizacije, ki jih nudi EFQM v okviru modela odičnosti, pa so predstavljeni tudi v brošuri ang. EFQM Organisation Development path (slovenski prevod brošure vam je dostopen tu - Vaša pot v organizacijsko odličnost)

Tečaje za ocenjevalce izvaja tudi EFQM v Bruslju, več aktualnih informacij vam je na voljo na njihovi spletni strani, kjer so vam na voljo informacije glede cen, terminov, pogojev, namena ipd.

SAMOOCENJEVANJE ZA ORGANIZACIJE

Samoocenjevanje pomeni, da kritično pregledate svojo organizacijo in jo ocenite glede na idealno organizacijo ali model, v našem primeru model odličnosti EFQM. Rezultati vam pokažejo, katere so prednosti vaše organizacije in katera so področja, ki so potrebna izboljšav. Poleg tega predstavljajo dobro podlago za izdelavo strategije in/ali načrtov nadaljnjih izboljšav v organizaciji.

Glavni namen samoocenjevanja je spodbujati inovativnost, ustvarjalnost in stalne izboljšave za izboljšanje poslovanja organizacije.

Samoocenjevanje poda “trenutno” sliko stanja organizacije, izraženo v prednostih, področjih potrebnih izboljšav in v oceni. Nič pa se po končanem postopku samoocenjevanja ne bo spremenilo, če ne bomo sami ustrezno ukrepali, oziroma če ne bomo začeli odpravljati pomanjkljivosti.

Izkušnje organizacij, ki so opravile samoocenjevanje kažejo, da je pomemben dejavnik uspeha aktivna vključenost in podpora vodstva organizacije, ne samo v procesu samoocenjevanja, ampak tudi pri vpeljavi izboljšav/sprememb v poslovanje.

Samoocenjevanje bo pri večini organizacij pokazalo nekaj deset področij, potrebnih izboljšav, od strateških odločitev do “takojšnjih ukrepov”. Večina organizacij nima ne finančnih in ne človeških virov, da bi obravnavala vse te priložnosti sočasno, in bi bilo tudi popolnoma nerealno, da bi se vseh teh priložnosti za izboljšave lotili hkrati. Zato je glavni korak v procesu izboljševanja, da določimo nekaj ključnih področij za izvedbo izboljšav.

Izkušnje kažejo, da imajo želene izboljšave največjo možnost udejanjenja, če jih skupaj s prioritetami vključimo v poslovno načrtovanje in ne da je to vzporeden proces. Poslovne načrte redno pregledujemo in ukrepamo ob odstopanjih, kar vključuje tudi izvajanje izboljšav. Za večino organizacij pomeni precejšnjo prednost povezava rezultatov samoocenjevanja s poslovnim načrtovanjem ter vključevanjem meril modela odličnosti EFQM 2013 v pripravo poslovnega načrta. Možnost za sprejem novosti bo občutno večja, če bodo pripravljavci poslovnega načrta razumeli model in poznali njegovo uporabno vrednost.

Tudi EFQM poudarja pomembnost smoocenjevanja kot začetka poti odličnosti za organizacijo, saj je to dobra podlaga za nadgradnjo celotnega modela poslovanja organizacije. Organizacija lahko prilagodi svojim potrebam in zmožnostim, kako se bo organizirala in kako »globoko« bo pristopila k samoocenjevanju.

Na vaši poti samoocenjevanje pa so vam na voljo vsi ocenjevalci za državno nagrado za poslovno odličnosti, ki vam lahko na podlagi svojih znanj in izkušenj, strokovno svetujejo in vas vodijo na tej poti.

Za več informacij smo vam na voljo na zgornjih kontaktih.

Zagotovite si

brezplačne podporne storitve za svoje podjetje

Pridružite se

hitro rastočim podjetjem v inovativnem okolju

bodite obveščeni

in se naročite na tedenski informativni bilten

Preglejte ponudbo

domačih javnih razpisov