Brezplačno usposabljanje ABC podjetništva na Gorenjskem

03. 10. 2022 - 16. 11. 2022

na spletu preko aplikacije ZOOM in v živo v prostorih GZS, regionalna zbornica Gorenjska, Bleiweisova 16, Kranj

Datum in kraj:

  • 1. modul: Začetek podjetniške poti - 3. in 5. oktober 2022, od 9.00 do 13.00 ure - na spletu preko aplikacije ZOOM
  • 2. modul: Preverjanje poslovne ideje - 10. in 12. oktober 2022, od 9.00 do 13.00 ure - na spletu preko aplikacije ZOOM
  • 3. modul: Osnove trženja - 17. in 19. oktober 2022, od 9.00 do 13.00 ure - na spletu preko aplikacije ZOOM
  • 4. modul: Digitalizacija poslovanja - 10. in 11. november 2022, od 9.00 do 13.00 ure - na spletu preko aplikacije ZOOM
  • 5. modul: Pravno formalni vidiki delovanje podjetja - 14. in 16. november 2022, od 9.00 do 13.00 ure - predavanje v živo v prostorih GZS, regionalna zbornica Gorenjska, Bleiweisova 16, Kranj

V okviru projekta SPOT Svetovanje Gorenjska bodo v mesecu oktobru začeli z izvajanjem Usposabljanja ABC podjetništva na Gorenjskem. Usposabljanje je namenjeno vsem potencialnim podjetnicam in podjetnikom ter podjetnicam in podjetnikom začetnikom. Za podjetnika začetnika/podjetnico začetnico se smatrajo podjetniki, ki so s svojo podjetniško potjo začeli v letu 2022 in kasneje.

Namen usposabljanja je opolnomočiti omenjene ciljne skupine s strokovnimi vsebinami povezanimi z začetkom podjetniške poti. Program usposabljanja ABC podjetništva bo potekal v petih modulih. Vsak modul bo obsegal minimalno 10 šolskih ur, razdeljenih v dva dni in bo zajemal tako predavanja kot samostojno delo. Sestavljen bo tako, da bodo udeleženci pridobili dober pregled nad tem kako se pripraviti na samostojno podjetniško pot.

Udeležijo se ga lahko omenjene ciljne skupine ne glede na regijo iz katere prihajajo. Zaželeno je, da se prijavite na vseh 5 modulov. Vsak modul je sestavljen iz dveh delov. Za uspešno usposabljanje in prejetje potrdila o usposabljanju je nujna udeležba na vseh 5-ih modulih v obeh delih vsakega modula.

Poseben poudarek usposabljanja bo namenjen PODJETNICAM ZAČETNICAM, saj se bodo slednje po opravljenem usposabljanju, lahko prijavile na Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2023, ki ga bo razpisala SPIRIT Slovenija, javna agencija. Za uspešno prijavo na natečaj bodo prijaviteljice potrebovale obvezno prilogo »potrdilo o usposabljanju« na vseh 5-ih modulih. Upravičene prejemnice bodo podjetnice začetnice, ki so v letu 2022 in bodo v letu 2023 registrirale svoje podjetje (d.o.o. ali s.p.) in so uspešno zaključile celotno usposabljanje ABC podjetništva (vsi moduli) ter so se s svojo predstavitvijo poslovnega modela uvrstile med prvih 100 najbolje ocenjenih.

Opis razpisanih modulov ter termini izvajanja

(Prijavite se na vsak modul posebej, ki obsega 2 dni)

1. modul: Začetek podjetniške poti - na spletu preko aplikacije ZOOM

Datum: 3. in 5. oktober 2022, od 9.00 do 13.00 ure - na spletu preko aplikacije ZOOM

Udeleženci se bodo pobliže spoznali s podjetništvom in podjetnikom v teoriji in praksi; v razmislek bodo predstavljene osebne lastnosti podjetnika, pogled na uspeh in neuspeh ter tipične pasti, s katerimi se podjetniki začetniki lahko srečujejo na začetku svoje poti. Seznanjeni bodo s podpornimi institucijami, ki na različnih segmentih pomagajo podjetjem; s postopkom ustanovitve podjetja ter različnimi pravnimi oblikami podjetij.

Prijava: prijava za potencialne podjetnike /prijava za podjetnike začetnike

2. modul: Preverjanje poslovne ideje - na spletu preko aplikacije ZOOM

Datum: 10. in 12. oktober 2022, od 9.00 do 13.00 ure - na spletu preko aplikacije ZOOM

V drugem modulu bodo udeleženci seznanjeni s tem, kako poiskati pravo poslovno idejo skozi viharjenje možganov (brainstorming) in dizajnerski pristop (design thinking) ter kako inovativno nadgrajevati ideje ter jih spremeniti v poslovne priložnosti. Razvoj poslovnega modela bo predstavljen skozi vitek (lean) razvoj poslovnega modela in platno poslovnega modela (business model canvas) kot načina za pretvarjanje ideje v ekonomsko vrednost.

Prijava: prijava za potencialne podjetnike/prijava za podjetnike začetnike

3. modul: Osnove trženja- na spletu preko aplikacije ZOOM - na spletu preko aplikacije ZOOM

Datum: 17. in 19. oktober 2022, od 9.00 do 13.00 ure - na spletu preko aplikacije ZOOM

V sklopu tega modula bodo predstavljeni napotki o določanju cen in sicer kako določimo lastno in prodajno ceno. Udeleženci se bodo naučili trženja in prodaje s predstavitvijo poteka prodaje ter trženjskih strategij potisni in povleci (push and pull), znamčenja (branding), gverilskega marketinga, trženja od ust do ust, odmevnega trženja, viralnega trženja in direktnega marketinga. Prav tako bo v tem modulu obravnavana tema predstavitve poslovne ideje (elevator pitch).

Prijava: prijava za potencialne podjetnike / prijava za podjetnike začetnike

4. modul: Digitalizacija poslovanja - na spletu preko aplikacije ZOOM

Datum: 10. in 11. november 2022, od 9.00 do 13.00 ure - na spletu preko aplikacije ZOOM

Namen modula je, da udeleženci spoznajo in se naučijo uporabljati tako brezplačna kot plačljiva spletna orodja in omrežja za trženje svojih produktov in storitev. Skozi modul spoznajo osnove Google Analytics (ter ostale možnosti za spremljanje učinkovitosti aktivnosti na spletu) in izvejo kje in kako lahko na spletu tržijo svoje produkte.

Prijava: prijava za potencialne podjetnike / prijava za podjetnike začetnike

5. modul: Pravno formalni vidiki delovanje podjetja - predavanje v živo v prostorih GZS, regionalna zbornica Gorenjska, Bleiweisova 16, Kranj

Datum: 14. in 16. november 2022, od 9.00 do 13.00 ure

Predstavljeni bodo glavni vidiki finančnega poslovanja: izdaja računov, knjiženje, obveznosti do države (davki, DDV, prispevki) in letna poročila. Predstavljena vam bo krovna zakonodaja, ki jo mora poznati vsak podjetnik. Potencialni podjetnik se bodo seznanili z osnovami računovodstva.

Prijava: prijava potencialni podjetniki / prijava podjetniki začetniki

Udeležba na Usposabljanjih ABC podjetništva je brezplačna. Vse zainteresirane vabijo, da se na usposabljanje prijavijo preko zgoraj podanih linkov za vsak modul posebej (ločeno za podjetnike in potencialne podjetnike).

Za dodatne informacije se obrnite na SPOT Svetovanje Gorenjska:

Kontaktni osebi za modul 1, 2 in 3: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske:

Kontaktna oseba za modul 4: Razvojna agencija Sora d.o.o.:

Kontaktna oseba za modul 5: GZS, Regionalna zbornica Gorenjska:Nazaj