Brezplačni začetni tečaj italijanščine

25. 11. 2019

Ljudska univerza Koper

Datum: 25. november 2019, ob 16.15 uri

Z brezplačnim začetnim tečajem italijanščine vam želijo omogočiti da: razvijate vse sporazumevalne zmožnosti v tujem jeziku, si pridobite jezikovne spretnosti, ki vam bodo koristile pri delu in v osebnem življenju, se znebite treme pri uporabi tujega jezika, da spoznate posebnosti in kulturo narodov, ki  govorijo jezik, ki se ga učite.

Spodbudili vas bodo, da boste ves čas aktivni. Na vseh stopnjah boste odkrivali tuji jezik in njegove posebnosti skozi razgovore v najpogostejših vsakodnevnih situacijah. Besedišče in uporabno slovnico boste trenirali ob poslušanju, branju, pisanju in govorjenju. Na začetnih stopnjah se boste sporazumevali bolj preprosto, z omejenim besediščem in preprostimi  jezikovnimi sredstvi. Na višjih stopnjah se boste srečevali z zahtevnejšimi besedili in slovničnimi poglavji, v tujem jeziku pa se boste že bolj tekoče in spontano izražali. Spoznavali boste kulturo, značilnosti, zanimivosti dežel ter uporabne družbene dogovore pri stikih z ljudmi, ki govorijo jezik, katerega se učite.

Več

Udeležba je brezplačna.

Prijava: Prijavite se preko spletne prijavnice.

Dodatne informacije:  Dodatne informacije dobite na Ljudski univerzi v Kopru, Kontaktna oseba: Ksenija Zečević, e-naslov: ksenija.zecevic@lu-koper.si.Nazaj