Brezplačni spletni seminar - »Načrtovanje in obvladovanje denarnega toka za nefinančnike«

27. 05. 2020

od doma (potrebujete računalnik, tablico ali pametni telefon ter povezavo do interneta)

Datum: 27. maj 2020, ob 10. uri

Vsebina:

  • Kaj je denarni tok in poslovni izid.
  • Mesečno načrtovanje in analiziranje prejemkov in izdatkov ter plačilne sposobnosti.
  • Analiza izkaza denarnih tokov ter razumevanje prihodkov, prejemkov, stroškov in izdatkov.
  • Kako pravilno načrtovati denarni tok in razumeti njegovo vsebino.
  • Kako analizirati računovodske izkaze in boniteto poslovanja.
  • Kako prepoznati najpogostejše težave in napake in se jim v praksi izogniti.

Izobraževanje je namenjeno vsem zainteresiranim posameznikom, potencialnim podjetnikom, mikro, malim in srednjim podjetjem iz regije JV Slovenija.

Predavateljica: dr. Lidija Robnik doktorica znanosti managementa, samostojna podjetnica z večletnimi izkušnjami in zasebna višja predavateljica na višjih in visokih šolah ter fakultetah.

Dodatne informacije in prijaveNazaj