Brezplačna izobraževalna panožna delavnica - »Izdelava terminskih načrtov« - na primeru hiše SKILLCO

11. 10. 2019

CPU, Kardeljeva ploščad 27, Ljubljana

Datum: 11. oktober 2019, od 11. do 20. ure

Organizator: Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala

Program:

od 11.00 do 20.00 ure

  • Pregled ZGIGM aktivnosti, mag. Jože Renar, direktor GZS ZGIGM
  • Predstavitev operativnega planiranja v okviru vodenja projektov, doc. dr. Aleksander Srdić, uni.dipl.inž.grad. UL FGG
  • Tehnika mrežnega planiranja in metoda kritične poti, doc. dr. Aleksander Srdić, uni.dipl.inž.grad. UL FGG
  • Izdelava terminskega plana, doc. dr. Aleksander Srdić, uni.dipl.inž.grad. UL FGG
  • Osnovni elementi modeliranja projekta v MS PROJECT, doc. dr. Aleksander Srdić, uni.dipl.inž.grad. UL FGG

Dodatne informacije in prijaveNazaj