Brezplačna delavnica s ciljem ponovne vključitve brezposelnih oseb na trg dela

28. 01. 2020

v prostorih Zavoda RS za zaposlovanje, OS Nova Gorica, Tolminskih puntarjev 4, Nova Gorica

Datum: 28. januar 2020, ob 9. uri 

Po krajšem ali daljšem obdobju ne aktivnosti na trgu dela izgubljamo konkurenčne prednosti in strokovna znanja pridobljena v izobraževalnem sistemu in na funkcionalnih usposabljanjih.

Osamljenost, nezadovoljstvo, pomanjkanje socialnih stikov in občutek nekoristnosti za družbo peljejo v razočaranje in depresijo.

Predstavili vam bodo korake za izhod iz zatečene situacije in čim bolj hiter vstop na trg dela z delavnico, ki bo sestavljena iz uvodnega teoretično praktičnega dela in številnih primerov dobrih praks ter nadaljevalnega dela kjer boste aktivno sodelovali s praktično vajo, usmerjeno k reševanju vašega konkretnega primera.

Pogovorili se boste tudi o ustanovitvi in zagonu podjetja.

Dnevni red:

  • Teoretična izhodišča dvigovanja samozavesti posameznika in skupine.
  • Primeri dobrih praks iz preteklosti in sedanjosti, ki vas bodo navdihnili in navdušili ter pokazali smer vašega lastnega delovanja.
  • Praktični konkretni primer modela, ki bo predstavljal izhodišče za praktično vajo v drugem delu delavnice.
  • Praktična vaja na kateri bo vsak udeleženec delavnice pripravil osnutek rešitve in vstopa na trg dela, na osnovi modela, ki bo predstavljen v prvem delu delavnice.
  • Ustanovitev in zagon podjetja.
  • Zaključek delavnice, vprašanja in odgovori in dogovor o nadaljnjem delu s posamezniki na osnovi individualnih svetovanj.

Trajanje: 2 -3 ure 

Z vami bo: mag. Bruno Mihelj

Delavnica je namenjena brezposelnim osebam in drugim zainteresiranim javnostim, prvenstveno tistim, ki so zainteresirani za ponovno vključitev na trg dela.

Udeležba na delavnici je brezplačna!

Prijave: Za udeležbo na delavnici je obvezna predhodna prijava preko elektronske pošte na naslov: bruno.mihelj@rra-sp.si ali na telefonsko številko: 051 382 266.Nazaj