Program delavnice za mlade

PRVI DAN (popoldan, 3-4 ure):

 • Predstavitev konkretnih izzivov kot motivacijski nagovor podjetij.
 • Predstavitev idejnih rešitev danih izzivov s strani mladih.
 • Izbor najboljših idej/rešitev za nadaljnje delo in oblikovanje ekip 3-5 mladih.
 • Vloge v timu. Ureditev podpornega spletnega delovnega okolja in orodij.
 • Principi inoviranja poslovnih modelov. Priprava prvih grobih konceptov rešitev za dane izzive.

DRUGI DAN (cel dan, 9 ur):

 • Medsebojna predstavitev in komentiranje konceptnih rešitev - segment strank (situacija), “moram imeti” problem ter ideja ponujene vrednosti.
 • Seciranje dela, ki ga za nas naredi nek izdelek oz. storitev - poglobitev rešitve.
 • Design Thinking in sočasen razvoj izdelka oz. storitve, strank in trga.
 • Ekosistem idejnega koncepta. Prioritete potrjevanja predpostavk na trgu. Scenariji intervjujev.
 • Najosnovnejši sprejemljivi produkt. Prototipi. Iteracije. Pivotiranje.
 • Pristopi k financiranju in ocenjevanje stopnje investicijske pripravljenosti.
 • Razdelitev vlog in dela za naslednjih šest dni, organiziranje delovnega okolja.

Samostojno skupinsko delo v času od 2. do 3. dne delavnice:

 • Odkrivanje strank/trga, problemski intervjuji, intervjiji o rešitvah, preverjanje cenovnih modelov, izgradnja prototipov, preverjanje vseh ključnih predpostavk poslovnega modela, iteriranje in pivotiranje.
 • Test samoiniciativnosti ekipe v razmerah velike negotovosti. Ozaveščanje hitrosti učenja. Priprava izročkov: poročilo odkrivanja strank/trga, prototip, pristajalna stran, pič.
 • Podpora zunanjih mentorjev preko spletne komunikacije in orodij.

TRETJI DAN (cel dan, 8-9 ur):

 • Pregled in finaliziranje narejenega po ekipah: poslovni model in edinstvena ponujena vrednost, povratne informacije/dokazi zanimanja strank, najosnovnejši sprejemljivi produkt - prototip, pristajalna stran (aktivacija), izdelava plana nadaljnjih lean korakov razvoja, velikost trga, vloge v timu, priprava zaključne verzije piča
 • Vaje pičanja pred mentorjem, povratne informacije
 • Finalno pičanje pred managementom/investitorji/komisijo
 • Povratna informacija komisije/managementa: nadaljuj, zasuči, opusti.
 • Povzetek in zaključek dogodka

Z vami bodo izkušeni podjetniški in inovacijski mentorji.

Delavnica bo podprta s podjetniškim priročnikom vitkega inoviranja in s skupnim delovnim spletnim okoljem za lažje spremljanje napredka razvoja poslovnih modelov.

Več informacij: j{{jwjnmbejnAtqjsjutmpwfojb/tj ali preko všečka na Facebooku

Nazaj