Izzivi mladim

Za mlade (15 do 29 let) smo v sodelovanju s podjetji pripravili izzive, ki jih boste lahko reševali na delavnicah v septembru in oktobru po celi Sloveniji.

Udeležba je brezplačna!

Ponujamo vam:

 • znanje in izkušnjo inoviranja poslovnih procesov pod strokovnim mentorstvom 
 • dostop do vodstev ambicioznih podjetij in
 • mreženje z ostalimi udeleženci.

Podrobnejši program delavnice

Z aktivnim sodelovanjem boste izboljšali svoje kompetence na naslednjih področjih:

 • iskanje novih idej/konceptov, 
 • oblikovanje poslovnih modelov, 
 • odkrivanje strank/trga (problemski intervjuji, intervjuji o rešitvah), 
 • izgradnja prototipov (najosnovnejši sprejemljivi produkt), 
 • iskanje motorjev rasti in preverjanje cenovnih modelov,
 • „pičanje“ (predstavitev) poslovnega modela,
 • uporaba podpornega spletnega delovnega okolja in orodij za skupinsko delo,
 • delo v teamu.

Izkoristite odlično priložnost, da se s svojim delom predstavite vodstvom podjetij!

Lokacije, termini in sodelujoča podjetja
Zap. št. Lokacija Termini delavnice z mladimi Sodelujoča podjetja Izzivi in prijavnica
1.

CELJE, v prostorih Fakultete za komercialne

in poslovne na Lavi 7 (bivša Ingradova zgradba)

22. 1. 2016, od 17. do 20. ure

 

23. 1. 2016, od 9. do 18. ure

 

30. 1. 2016, od 9. do 18. ure

Alenka Vodončnik s.p.

Grafika Gracer d.o.o.

Seba d.o.o.

Društvo Krona

KOVA d.o.o.

Izzivi in prijavnica
Potek delavnic

Z vami bodo izkušeni podjetniški in inovacijski mentorji.

Delavnica bo podprta s podjetniškim priročnikom vitkega inoviranja in s skupnim delovnim spletnim okoljem za lažje spremljanje napredka razvoja poslovnih modelov.

Več informacij: j{{jwjnmbejnAtqjsjutmpwfojb/tj  ali preko všečka na Facebooku

Promocijska gradiva za uporabo:

Serijo brezplačnih dogodkov, ki bodo potekali v okviru izkustvenih delavnic "Izzivi mladim" izvaja Javna agencija SPIRIT Slovenija s finančno podporo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru programa Spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi.